Bến xe Miền Tây chi thưởng cho lãnh đạo hơn 1 tỷ đồng, trong khi kế hoạch tối đa chưa đến 370 triệu đồng.

ben xe mien tay
Bến xe Miền Tây chi thưởng lãnh đạo quá gần 700 triệu đồng. (Ảnh: bxmt.com.vn)

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kết quả kiểm toán tại Công ty CP Bến xe Miền Tây – do Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (trực thuộc UBND TP.HCM) sở hữu 51% vốn điều lệ.

Theo đó, đơn vị kiểm toán đã chỉ ra một số tồn tại trong hạch toán doanh thu, giá vốn hàng bán và chi phí không phù hợp… ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Bến xe Miền Tây.

Sau khi thực hiện cân đối lại các khoản mục chi phí và thuế, tổng nguồn vốn và lợi nhuận ròng sau thuế của Bến xe Miền Tây lần lượt tăng hơn 200 triệu và 800 triệu đồng, lên mức 283 tỷ và 62 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng chủ yếu đến từ việc giảm quỹ tiền lương của người quản lý xuống gần 700 triệu đồng, do trích thừa so với nghị quyết được công ty mẹ thông qua trước đó.

Cụ thể, Bến xe Miền Tây đã chi thưởng cho lãnh đạo hơn 1 tỷ đồng, trong khi kế hoạch tối đa chưa đến 370 triệu đồng.

Báo cáo kiểm toán còn cho biết trong năm 2017, Bến xe Miền Tây đã chi tổng cộng 38,7 tỷ đồng trả lương cho nhân viên. Bình quân mỗi nhân viên nhận khoảng 17,7 triệu đồng/tháng, cao hơn 1,1 triệu đồng so với kế hoạch.

Trong đó, quỹ lương của người quản lý chuyên trách của doanh nghiệp này cũng cao hơn 300 triệu so với kế hoạch, đạt 2,9 tỷ đồng. Bình quân lương của quản lý chuyên trách tại đây đạt gần 61 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, kiểm toán kiến nghị doanh nghiệp tăng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng cho ngân sách thêm hơn 60 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 mới đây, ban lãnh đạo Bến xe Miền Tây cho biết số tiền thưởng doanh nghiệp đã chi cho 6 thành viên HĐQT là khoảng 600 triệu đồng. Trong đó, lãnh đạo nhận thưởng cao nhất là Chủ tịch HĐQT Lê Thị Mỹ Hạnh với 167 triệu đồng, thấp nhất là cựu thành viên HĐQT Ngô Anh với 58 triệu đồng.

Năm 2018, Bến xe Miền Tây đặt kế hoạch doanh thu đạt gần 146 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 62 tỷ đồng, tăng chưa đến 2% so với năm 2017. Quỹ khen thưởng của người quản lý được dự kiến không quá 1,5 tháng lương bình quân nếu đạt kế hoạch, và không quá 1 tháng nếu lợi nhuận thực hiện không đạt kế hoạch năm.

Tú Mỹ

Xem thêm:

Leave a Reply