Thủ tướng Chính phủ Việt Nam – ông Phạm Minh Chính vừa ký duyệt kế hoạch vay khoảng 1,734 triệu tỷ đồng từ năm 2021-2023, trong đó khoảng 1,6 triệu tỷ đồng vay cho ngân sách trung ương, vay về cho vay lại khoảng 134.400 tỷ đồng.

Ngân sách trung ương Việt Nam sẽ tiếp tục vay khoản vay lớn, 1,6 triệu tỷ đồng trong ba năm tới, 2021-2023. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Kế hoạch trên nằm trong Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2021, truyền thông trong nước đưa tin.

Đối với kế hoạch vay, trả nợ công, trong 3 năm, 2021-2023, Việt Nam dự kiến sẽ vay hơn 1,734 triệu tỷ đồng, trong đó khoảng 1,6 triệu tỷ đồng vay cho ngân sách trung ương, vay về cho vay lại khoảng 134.400 tỷ đồng.

Riêng năm 2021, Chính phủ vay 624.221 tỷ đồng, chủ yếu là vay trong nước (khoảng 527.357 tỷ đồng) và vay nước ngoài 96.864 tỷ đồng.

Trong số này, vay để cân đối ngân sách Trung ương 579.772 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ gốc và vay về cho vay lại 44.449 tỷ đồng. Trong khi đó, trả nợ của Chính phủ trong năm nay là 394.506 tỷ đồng, gồm số trả nợ trực tiếp là 366.224 tỷ đồng và trả nợ các dự án cho vay lại là 28.282 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương trong năm 2021 dự kiến vay từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và nguồn khác khoảng 28.797 tỷ đồng; trả nợ 6.662 tỷ đồng (trả nợ gốc 3.997 tỷ và trả lãi 2.665 tỷ đồng).

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ động kỳ hạn phát hành, gắn công tác phát hành với tái cơ cấu danh mục nợ và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, làm ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế của Chính phủ.

Về bảo lãnh Chính phủ, Chính phủ yêu cầu đối với 2 ngân hàng chính sách (Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam), khống chế mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hàng năm.

Đồng thời, hạn chế cấp bảo lãnh mới cho doanh nghiệp vay trong nước và vay nước ngoài; hạn mức bảo lãnh vay trong nước, nước ngoài hàng năm bảo đảm tốc độ tăng dư nợ bảo lãnh Chính phủ không vượt quá tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của năm trước.

Về vay, trả nợ của chính quyền địa phương, khống chế hạn mức bội chi và nợ của chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, theo đó bội chi ngân sách địa phương khoảng 0,2% GDP hàng năm. Nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 18.400 tỷ đồng.

Với khoản vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, thì doanh nghiệp được vay tối đa 6,35 – 7 tỷ USD theo phương thức tự vay, tự trả; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 18-20% so với dư nợ tại thời điểm 31/12/2020.

Nguyễn Minh

Xem thêm:

Dự toán nợ công năm 2021 lên đến 4 triệu tỷ đồng