‘Chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế bị đứt gãy’, cần thay đổi phương cách ngừa dịch

“Nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản […] Nhiều lao động ở các tỉnh không có việc làm, không có lương thực và tiền dự trữ.”