Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV: Chính sách COVID của Việt Nam thiếu nhất quán, giật cục thay đổi

Có “một vòng kim cô rất lớn”… nên “người ta cứ có 1-2 ca là sẽ khóa cứng thôi” – TS Nguyễn Sĩ Dũng nói tại tọa đàm sáng 27/9.