Trong tháng 12/2017, Cục thuế TP.HCM phải thu thêm 31.829 tỷ đồng mới đạt chỉ tiêu năm. Tương ứng mỗi ngày, Cục thuế phải thu hơn 1.000 tỷ đồng kể cả ngày nghỉ.

Để đạt chỉ tiêu năm 2017, Cục thuế TP.HCM phải thu hơn 1.000 tỷ/ngày. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Cụ thể, theo kế hoạch năm 2017, Cục thuế TP.HCM được giao nhiệm vụ phải thu 238.882 tỷ đồng. Tuy nhiên tính đến hết tháng 11, cơ quan này mới thu được 207.053 tỷ đồng, tương đương 88,7% kế hoạch dự toán thu.

Do đó, trong tháng 12/2017, số tiền còn lại cần thu là 31.829 tỷ đồng. Tức mỗi ngày, Cục thuế phải thu 1.027 tỷ đồng mới đạt chỉ tiêu đề ra.

Trước nhiệm vụ nặng nề này, Cục thuế TP.HCM đã phát đi yêu cầu các chi cục thuế trong thành phố rà soát lại tất cả các khoản thuế, nguồn thu; đồng thời, tìm biện pháp tăng thu hiệu quả đối với các lĩnh vực có tốc độ thu chậm và thấp trong thời gian qua.

Ngoài ra, cơ quan này cho biết sẽ rà soát 100% các khoản nợ thuế để tiến hành truy thu và cưỡng chế thu nếu cần, đảm bảo nợ thuế cuối năm 2017 không vượt quá 5% so với tổng thu ngân sách.

Trong năm 2016, Cục thuế TP.HCM đã thu được hơn 203.230 tỷ đồng, đạt 103,8% dự toán năm, tăng 10,48% so với năm 2015; trong đó, có hơn 10.820 tỷ đồng nợ thuế từ năm 2015 chuyển qua.

Trong khi đó, năm nay do chỉ tiêu thu ngân sách được giao khá cao, tăng gần 20% so với năm 2016, nên việc hoàn thành chỉ tiêu thu có phần chật vật hơn.

Chân Hồ

Xem thêm: