Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề xuất ví điện tử cá nhân không được giao dịch quá 20 triệu đồng mỗi ngày và 100 triệu đồng mỗi tháng.

Hình minh hoạ một số loại ví điện tử đang có trên thị trường

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014 về hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Theo nội dung đang lấy ý kiến, dự thảo Thông tư mới sẽ bổ sung một loạt yêu cầu mới về hoạt động cung ứng ví điện tử, bao gồm việc chia loại hình ví điện tử cho cá nhân và tổ chức, quy định hạn mức, cách nạp tiền và bổ sung chức năng giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Quy định về hạn mức nạp tiền vào ví, theo dự thảo mới, phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng.

Trong đó, tổng hạn mức giao dịch của một ví điện tử của cá nhân tối đa là 20 triệu đồng trong một ngày và 100 triệu đồng trong một tháng. Tổng hạn mức giao dịch ví điện tử của tổ chức tối đa là 100 triệu đồng trong một ngày và 500 triệu đồng trong một tháng.

NHNN cho biết dự thảo quy định hạn mức giao dịch đối với ví điện tử của cá nhân và tổ chức nhằm giảm thiểu rủi ro về lợi dụng ví điện tử để rửa tiền, thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.

Dự thảo mới cũng quy định, tổ chức cung ứng dịch vụ không được phép phát hành hơn một ví điện tử cho một khách hàng.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ cũng không được cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví, trả lãi trên số dư hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên.

Ngoài ra, NHNN còn yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ phải có công cụ để cơ quan điều hành giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ ví điện tử. Theo đó, cho phép NHNN giám sát thông tin tài khoản đảm bảo thanh toán mở tại các ngân hàng, bao gồm số hiệu tài khoản, số dư đầu ngày giao dịch và số dư cuối ngày giao dịch.

Đối với báo cáo hàng tháng, ngoài nội dung nêu trên, tổ chức cung ứng dịch vụ phải báo cáo danh sách 100 ví có số lượng giao dịch nhiều nhất và 100 ví điện tử có giá trị giao dịch cao nhất.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: