Nguyên liệu, vật tư, linh kiện được Bộ Tài chính đề xuất miễn, giảm thuế nhập khẩu thuộc lĩnh vực da giày, dệt may, chế biến nông, lâm, thủy sản, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ôtô…

Bộ Tài chính đang đề xuất miễn, giảm các loại thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại phí, lệ phí hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh. (Ảnh minh họa: Hien Phung Thu/Shutterstock)

Trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134 quy định chi tiết Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Điều này nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực da giày, dệt may, chế biến nông, lâm, thủy sản…, theo Bộ Tài chính.

Trong dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định số 125 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng, nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành nông nghiệp, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ôtô.

Theo quy định hiện nay, thuế suất thông thường đối với nguyên liệu sản xuất, hàng hóa nhập khẩu là 5%.

Theo đánh giá sơ bộ của Bộ Tài chính, việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, giảm thuế suất thuế nhập khẩu cho một số mặt hàng nêu trên sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước hơn 6.000 tỷ đồng.

Trước đó, một gói hỗ trợ đã được Bộ Tài chính đề xuất với Chính phủ, thông qua việc giảm 50% mức thu đối với 19 khoản lệ phí, 1 khoản phí trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. Tổng số phí, lệ phí cắt giảm trong thời gian còn lại của năm 2020 khoảng 500 tỷ đồng.

Đối với nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất đang nghiên cứu một số chính sách như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ xuống còn 15-17%, thay vì mức 20% như hiện nay, miễn 2 năm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh… Bộ này đã kiến nghị cấp thời gian thực hiện chính sách như nêu trên từ tháng 7/2020, thay vì ngày 1/1/2021 như đề xuất trước đó.

Ước tính các giải pháp về miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 15.500 tỷ đồng mỗi năm.

Ngày 8/4/2020, gói hỗ trợ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, có hiệu lực từ ngày ký.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo quyết định này lên tới 180.000 tỷ đồng, áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong nhiều nhóm ngành nghề: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa…; sản xuất ôtô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế…

Sơn Nguyên