Nỗ lực đến ngày cuối cùng của năm 2018, thu ngân sách của TP.HCM đã đạt tới 377.000 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm, và đóng góp tới gần 28% tổng thu ngân sách cả nước.

TP.HCM
TP.HCM đóng góp tới gần 28% tổng thu ngân sách cả nước. (Ảnh: Shutterstock)

Tối ngày 31/12/2018, thông tin từ UBND TP.HCM cho biết tổng thu ngân sách của Thành phố năm 2018 là 377.000 tỷ đồng, đạt 100,11% dự toán năm.

Với tỷ lệ thu ngân sách trên, TP.HCM tiếp tục là địa phương dẫn đầu về thu ngân sách cả nước, chiếm tỷ trọng gần 28% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Trước đó, tổng thu ngân sách toàn TP.HCM năm 2018 được ước tính ở mức 367.653 tỷ đồng, đạt 97,6% dự toán và tăng 6,6% so với năm 2017. Trong đó thu nội địa 235.152 tỷ đồng, đạt 91,8% dự toán, tăng 7,8% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 24.400 tỷ đồng, đạt 194,1% dự toán, tăng 44,7% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 108.000 tỷ đồng, đạt 100,0% dự toán, giảm 1,0% so cùng kỳ.

Sau nhiều nỗ lực vào những ngày cuối cùng của năm, Thành phố đã thu thêm được khoảng 9.500 tỷ đồng, không những hoàn thành mà còn vượt mục tiêu thu ngân sách của Thành phố trong năm nay.

Theo quy định, trong số tổng thu ngân sách nhà nước mà TP.HCM thực hiện được, Thành phố được giữ lại 18% để vận hành bộ máy hành chính công, đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế; 82% còn lại sẽ được nộp về ngân sách Trung ương.

Theo báo cáo kinh tế – xã hội năm 2018 vừa được UBND TP.HCM công bố, năm 2018 Thành phố đã đạt và vượt 17 trong số 20 chỉ tiêu kinh tế – xã hội theo kế hoạch năm, tiếp tục duy trì là vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng, ước tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tỷ trọng quy mô kinh tế của TP.HCM đóng góp tới gần 24% tổng quy mô kinh tế của cả nước, cao hơn năm 2017 (23,41%) và năm 2016 (23,45%) và cao nhất từ trước đến nay. Năng suất lao động của Thành phố cũng đạt khoảng 293 triệu đồng/lao động/năm, cao gấp 2,95 lần năng suất lao động bình quân cả nước.

Năm 2018, TP.HCM thu hút được 7,07 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, cao nhất và chiếm 22% tổng số vốn đầu tư nước ngoài của cả nước (trong đó, năm 2017 là 6,6 tỷ USD, năm 2016 là 3,78 tỷ USD).

Trong năm 2019, dự toán thu ngân sách nhà nước của TP.HCM là 399.125 tỷ đồng, tăng 5,93% so với dự toán năm 2018. Trong đó, dự toán thu nội địa 272.325 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 108.800 tỷ đồng và thu từ dầu thô 18.000 tỷ đồng.

Trước đó trong chiều ngày 31/12/2018, UBND TP. Hà Nội thông báo thu ngân sách của Thành phố cũng vượt dự toán năm, với con số đạt được là 244.374 tỷ đồng, bằng 102,52% dự toán. Tuy nhiên, số chi ngân sách nhà nước của Hà Nội cũng lên tới 250.158 tỷ đồng.

Minh Sơn

Xem thêm:

Leave a Reply