Trong các chi phí thủ tục hành chính mà doanh nghiệp phải chi trả, nhóm chi phí thủ tục xây dựng chiếm nhiều tiền của doanh nghiệp nhất, với hơn 64 triệu đồng mỗi thủ tục.

Nhóm thủ tục xây dựng có mức chi phí cao nhất. (Ảnh: thanglong.chinhphu.vn)

Ngày 17/8, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2018 (APCI 2018) của các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, có 8 nhóm thủ tục tác động lớn tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm: thủ tục xây dựng, môi trường, đất đai, hải quan, thuế…

Báo cáo chỉ ra rằng nhóm thủ tục về xây dựng khiến doanh nghiệp phải chi trả nhiều nhất, lên tới 64,1 triệu đồng. Trong đó, chi phí hoàn thiện hồ sơ chiếm 93% tổng chi phí, còn lại 7% là chi phí thời gian.

Nhóm thủ tục có mức tốn kém thứ 2 là các thủ tục về môi trường, với mức 46,8 triệu đồng. Đây đồng thời là nhóm khiến doanh nghiệp mất thời gian nhất khi mất tới 218,4 giờ hoàn thành.

Đứng thứ 3 về mức độ tốn kém là nhóm thủ tục đầu tư với 7,9 triệu đồng; kế đến là chi phí thủ tục giấy phép, chứng chỉ hành nghề 5,2 triệu đồng; thủ tục đất đai 4,9 triệu đồng; hải quan 3,5 triệu đồng…

Mức phí thủ tục cũng có sự khác biệt giữa các địa phương. Chẳng hạn về thủ tục xây dựng, các tỉnh phía Bắc có mức chi phí tuân thủ cao gấp 2,3 lần mức trung bình. Trong khi mức chi phí tại các tỉnh phía Nam thấp nhất, chỉ bằng 20% mặt bằng chung cả nước; còn các tỉnh miền Trung có chi phí tương đương mức trung bình.

Có mặt tại buổi công bố báo cáo, đại diện của các doanh nghiệp cho rằng báo cáo APCI 2018 là căn cứ để xác định nguyên nhân tại sao có sự khác biệt giữa các nơi trong công tác hành chính, từ đó có thể tìm ra được cách thức để giảm thiểu thời gian và tiền bạc cho giới doanh nghiệp.

Xếp hạng chi phí tuân thủ 8 nhóm thủ tục hành chính:

(1) Lĩnh vực thuế có chi phí tuân thủ 73,75 nghìn đồng; thời gian thực hiện 2,9 giờ.

(2) khởi sự doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh: 720,7 nghìn đồng; 10,4 giờ.

(3) Hải quan: 3,5 triệu đồng; 12,1 giờ

(4) Đất đai: 4,9 triệu đồng; 84,9 giờ

(5) Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh: 5,2 triệu đồng; 80,8 giờ

(6) Đầu tư: 7,9 triệu đồng; 125,4 giờ

(7) Môi trường: 46,8 triệu đồng; 218,4 giờ

(8) Xây dựng: 64,1 triệu đồng; 108,9 giờ

Tú Mỹ

Xem thêm: