Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đưa 3 mã cổ phiếu “họ” FLC vào diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo kiểm toán năm 2021 quá 15 ngày so với quy định. Tập đoàn FLC giải trình vấn đề này có liên quan đến đơn vị kiểm toán.

FLC group so huu 217 von tai hang Hang khong Bamboo Airways. 1582314121
Tập đoàn FLC sở hữu 21,7% vốn tại Bamboo Airways và đang gánh khoản lỗ 500 tỷ đồng tại thời điểm ngày 31/12/2021. (Ảnh minh họa: Phuong D. Nguyen/Shutterstock)

Tập đoàn FLC đã nhận được quyết định của HoSE hôm 21/4 về việc đưa 3 mã cổ phiếu vào diện cảnh do chậm nộp báo cáo kiểm toán năm 2021 quá 15 ngày so với quy định gồm: FLC, ROS (Xây dựng FLC Faros) và HAI (Nông dược H.A.I). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/4.

Bên cạnh đó, 3 mã này cũng bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Giải trình về vấn đề chậm nộp báo cáo kiểm toán, Tập đoàn FLC cho biết Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt hiện đang là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của FLC Group nhưng công ty này đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng vào hôm 30/3, theo Quyết định số 176/QĐ-UBCK có hiệu lực từ ngày 1/4 đến ngày 31/12/2022.

Do vậy, báo cáo tài chính năm 2021 của Tập đoàn FLC đến nay chưa thể phát hành, công bố đúng thời hạn. Hiện nay, Tập đoàn này cho biết đang tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới trong danh sách được chấp thuận của UBCKNN.

Theo báo Nhà Đầu Tư, dựa vào báo cáo tài chính trước kiểm toán, Tập đoàn FLC đạt doanh thu thuần 6.772 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 83,6 tỷ đồng, giảm 50% và 73 % so với năm 2020. Trong cơ cấu doanh thu của FLC, nguồn thu lớn nhất là bán hàng hóa, thành phẩm, chiếm gần 3.800 tỷ đồng. Xếp sau là doanh thu kinh doanh bất động sản, khoảng 2.145 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ năm nay chỉ là 944 tỷ đồng, giảm 80% so với năm ngoái do ngành hàng không gặp khó khăn.

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, công ty này đang sở hữu 21,7% vốn tại hãng Hàng không Bamboo Airways và hạch toán Bamboo Airways là công ty liên doanh, liên kết. Giá gốc khoản đầu tư vào Bamboo Airways là 4.015 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý hiện chỉ còn 3.514 tỷ đồng. Như vậy, Tập đoàn FLC đang gánh khoản lỗ hơn 500 tỷ đồng từ Bamboo Airways.

Kiến Minh