Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong năm 2019 đạt khoảng 1.411.300 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm 2018; bội chi ngân sách ở mức 222.000 tỷ đồng, bằng 3,6% GDP.

tien VND
Bội chi ngân sách năm 2018 dự kiến ở mức 222.000 tỷ đồng. (Ảnh: Jerome Ming/Bloomberg qua Getty Images)

Theo dự thảo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) về tình hình kinh tế – xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019, tổng thu NSNN trong 8 tháng năm 2018 ước đạt 871.800 tỷ đồng, cả năm ước đạt 1.358.400 tỷ đồng, tăng 39.200 tỷ đồng so với dự toán và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó, tổng chi NSNN 8 tháng ước đạt 873.500 tỷ đồng, cả năm ước đạt 1.562.400 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2017.

Như vậy, bội chi ngân sách 8 tháng qua ước khoảng 1.700 tỷ đồng, thấp hơn con số được đưa ra trước đó bởi Tổng cục Thống kê ở mức 6.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bội chi NSNN cả năm 2018 sẽ vào khoảng 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,67% GDP. Theo Bộ KHĐT, bội chi ngân sách đã được đảm bảo, thấp hơn mức 3,7% GDP do Quốc hội đề ra.

Về cơ cấu chi ngân sách, Bộ KHĐT cho rằng đã được cải thiện, tỷ trọng chi đầu tư phát triển được ước tính nâng lên mức 26,8% tổng chi trong năm 2018, cao hơn 1,8% so với năm 2017; tỷ trọng chi thường xuyên (không bao gồm chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế) ước tính giảm xuống còn 61% tổng chi ngân sách, giảm nhẹ 1% so với năm 2017.

Sang năm 2019, Bộ KHĐT dự tính thu NSNN đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, chi ngân sách hơn 1,6 triệu tỷ đồng và bội chi ngân sách năm 2019 dự kiến ở mức 222.000 tỷ đồng, cao hơn 18.000 tỷ đồng so với năm 2018 và bằng 3,6% GDP.

Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo còn đưa ra dự báo GDP năm 2019 tăng trưởng ở mức 6,6 – 6,8%; nhập siêu khoảng 5 tỷ USD, chiếm dưới 3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) ở mức 4 – 5%, cao hơn mục tiêu 4% của năm 2018.

Tường Văn

Xem thêm: