Lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) trong 6 tháng đầu năm 2018 bị âm hơn 500 tỷ đồng, trong khi đó, số nợ phải trả cũng lên tới hơn 17.000 tỷ đồng.

evn thang cao diem mua kho san luong dien 578 trieu kwh
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Báo cáo tài chính của EVN Hà Nội cho thấy doanh thu quý 2/2018 của công ty này đạt hơn 8.900 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt hơn 15.950 tỷ đồng, tăng 17% so với sáu tháng đầu năm ngoái.

Mặc dù vậy, giá vốn hàng bán cùng các khoản chi phí tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế của EVN Hà Nội lũy kế âm đến hơn 500 tỷ đồng.

Cụ thể, trong cùng thời kỳ, giá vốn hàng bán của EVN Hà Nội là hơn 8.600 tỷ đồng, chi phí lãi vay 198 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp lên đến 292 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tăng không đủ bù chi đã khiến lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty Nhà nước này bị âm khoảng 330 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm hơn 500 tỷ đồng chỉ sau sáu tháng.

Bên cạnh đó, báo cáo còn cho thấy tổng số nợ phải trả của EVN Hà Nội tính đến ngày 30/6/2018 là hơn 17.000 tỷ đồng, trong đó, chiếm 70% là nợ vay và nợ cho thuê tài chính với gần 11.850 tỷ đồng.

Tổng tài sản của EVN Hà Nội hiện có gần 26.500 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản dài hạn (gần 19.500 tỷ đồng).

Tú Mỹ

Xem thêm:

Leave a Reply