Lạm phát Giá Tiêu dùng (Consumer Price Inflation) tại Mỹ trong tháng Mười đã tăng cao nhất kể từ năm 1990, theo số liệu của Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố hôm 10/11.

Embed from Getty Images

Theo báo cáo của BLS, Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tại Mỹ trong tháng Mười đã tăng 0,9% so với tháng Chín, và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI là thuớc đo lạm phát từ góc độ giá cả dịch vụ và hàng hóa đến tay khách hàng sử dụng cuối cùng.

Mức tăng 6,2% là cao nhất kể từ tháng 12/1990, thời điểm CPI tăng 6,3%. Trong khi đó, 0,9% là mức tăng lạm phát tiêu dùng so với tháng liền trước cao nhất kể từ tháng Sáu, thời điểm có tỷ lệ tăng lạm phát tiêu dùng hàng tháng cao nhất kể từ năm 2008.

Trước khi có số liệu chính thức của BLS, theo Bloomberg, các nhà kinh tế học ước tính CPI tháng Mười tại Mỹ sẽ tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,6% so với tháng trước.

Giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng Mười đã tăng ở nhiều mặt hàng. Giá ôtô cũ tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá ôtô mới giao bán tháng Mười tăng 1,4% so với tháng Chín và tăng 9,8% so với tháng 10/2021.

Giá dịch vụ giao thông vận tải trong tháng Mười tăng 0,4% so với tháng liền trước và tăng 4,5% so với cùng thời điểm năm ngoái. Giá dịch vụ này tại Mỹ trong tháng Chín thậm chí đã giảm 0,5% so với tháng Tám.

Mặt hàng tăng cao nhất tại Mỹ trong tháng Mười là dầu nhiên liệu, tăng tới 12,3% so với tháng Chín và tăng 59,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước khi công bố dữ liệu CPI một ngày, BLS cũng đã phát hành báo cáo cho thấy chỉ số giá sản xuất trong tháng Mười tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này là bằng với mức tăng giá sản xuất trong tháng Chín, cao nhất kể từ năm 2008.

Xuân Thành

Xem thêm: