Chiều nay (25/9), liên Bộ Tài chính – Công thương đã điều chỉnh tăng giá bán tất cả các loại xăng dầu so với mức giá hiện hành.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng gần 600 đồng/lít từ chiều nay 25/9. (Ảnh: J.N)

Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 573 đồng/lít, lên mức 20.716 đồng/lít; tăng 548 đồng/lít với xăng RON95-III, lên mức 21.945 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng thêm 564 đồng/lít, lên mức 16.586 đồng/lít; dầu hỏa tăng thêm 561 đồng/lít, lên mức 15.643 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 628 đồng/kg, lên mức 16.580 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính – Công thương thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON 95 ở mức 150 đồng/lít, dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 850 đồng/lít; xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut không chi Quỹ.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước có lần thứ hai tăng liên tiếp sau khi kết thúc chuỗi giảm liên tiếp.

Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất ngày 10/9, giá xăng E5 RON 92 được cơ quan điều hành tăng 250 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 260 đồng/lít.

Các loại dầu tăng cao hơn. Trong đó, dầu diesel tăng 360 đồng mỗi lít, dầu hỏa tăng 320 đồng/lít còn dầu mazut tăng 900 đồng/kg.

Quý Bình

Xem thêm:

Việt Nam: Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít; dầu tăng gần 600 đồng/lít