Từ 15h hôm nay (27/10), mỗi lít xăng E5RON92 giảm 159 đồng, xăng RON95-III giảm 182 đồng nhưng các mặt hàng dầu lại tăng 90-340 đồng.

Petromekong, ông Mai Thanh Sang
Một cửa hàng xăng dầu của Petromekong. (Ảnh: FB Petromekong)

Liên Bộ Tài chính – Công Thương Việt Nam cho biết trong kỳ điều chỉnh này, giá xăng E5RON92 giảm 159 đồng/lít, giá bán tối đa là 14.109 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 182 đồng/lít, giá bán tối đa là 14.940 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 90 đồng/lít, giá bán cao nhất không quá 11.218 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 123 đồng/lít, giá bán 9.717 đồng/lít. Dầu mazut tăng 340 đồng/kg, giá bán 11.261 đồng/kg.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương Việt Nam , giảm giá xăng dầu
Giá bán lẻ xăng dầu từ tháng 03/2020-10/2020. (Ảnh: moit.gov.vn)

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) đối với xăng E5RON92 và dầu mazut, trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95-III ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 298 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít, tăng chi Quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu thực hiện từ 15h hôm nay (27/10).

Trước đó, hôm 12/10, liên Bộ Tài chính – Công Thương đã điều chỉnh giá xăng E5RON92 tăng 53 đồng/lít, giá bán tối đa là 14.268 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 138 đồng/lít, giá bán tối đa là 15.122 đồng/lít.

Dầu hỏa cũng được điều chỉnh tăng 145 đồng/lít, giá bán tối đa là 9.594 đồng/lít. Dầu mazut tăng 95 đồng/kg. Dầu diesel được giữ nguyên giá là 11.128 đồng/lít.

Lê Hoàn