Giãn cách tới giới hạn, 8 hiệp hội kiến nghị sửa dự thảo “kiểm soát”, TP.HCM “xin” áp dụng quy định riêng

Ngoải TP.HCM xin được áp dụng quy định riêng, 8 hiệp hội kiến nghị nhiều quy định do Bộ Y tế đưa ra vẫn mang mục tiêu “Zero COVID”.