Chiều ngày hôm qua (9/2/2017), Ngân hàng Nhà nước vừa công bố ban hành Thông tư 39/2016/TT-NHNN ký ngày 31/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (không bao gồm cho vay giữa các TCTD).

thong tu 39 va to chuc tin dung
(Ảnh minh họa: qua tapchitaichinh.vn)

Thông tư có nhiều nội dung mới đáng chú ý liên quan đến hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Quy định rõ một loạt các nhu cầu vay mà TCTD không được cho vay

TCTD không được cho khách hàng vay để mua vàng miếng; để kinh doanh trong lĩnh vực, mặt hàng mà pháp luật cấm; để trả nợ khoản nợ vay tại chính TCTD cho vay trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình; để trả nợ khoản nợ vay tại TCTD khác và trả nợ khoản vay nước ngoài, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định. 

Quy định các loại phí liên quan tới hoạt động cho vay

Bên cạnh lãi suất, theo Thông tư 39, TCTD còn có thể thu thêm của khách hàng các loại phí liên quan tới hoạt động cho vay, bao gồm Phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn, Phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng, Phí thu xếp cho vay hợp vốn, Phí cam kết rút vốn kể từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải ngân vốn vay lần đầu và Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

TCTD tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động cho vay

Trong hoạt động cho vay, Thông tư nêu rõ các quyền của TCTD như TCTD có quyền tự chủ trong hoạt động cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình. Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cho vay của TCTD. TCTD có quyền từ chối các yêu cầu của khách hàng không đúng với quy định tại Thông tư này và thỏa thuận cho vay.

TCTD và khách hàng được phép tự thỏa thuận lãi suất cho vay. Tuy nhiên, đối với một số lĩnh vực, đối tượng ưu tiên, Ngân hàng Nhà nước sẽ quy định lãi suất cho vay trần được công bố qua từng thời kỳ.

TCTD phải niêm yết công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cho vay tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng.

Tuy đã bổ sung nhiều quy định mới về hoạt động cho vay, nhưng Thông tư 39 còn né tránh đề cập tới mức lãi suất tối đa 20% được quy định trong Bộ Luật Dân sự mới.

Thông tư có hiệu lực từ 15/3/2017. Trong khoảng thời gian này, các ngân hàng sẽ rà soát, cập nhật mới các form, biểu mẫu hợp đồng cho vay mới. Đồng thời, mặc dù Thông tư cho phép Tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết hợp đồng đó nhưng nhiều TCTD sẽ tiến hành thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng phù hợp với quy định tại Thông tư mới.

Nguyên Hương

Xem thêm: