Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam: Bộ test chỉ 100 ngàn đồng nhưng giá test lại 280 ngàn đồng

Trong 162 DN gỗ tham gia khảo sát, có 893 ca F0 ở 21 DN, hơn 44.100 người phải tạm nghỉ việc, tính từ cuối tháng 7 đến ngày 3/8.