Với việc giá dầu đi xuống trong thời gian cuối năm 2018, doanh thu hợp nhất của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP DMC trong quý 3/2018 sụt giảm xuống còn 554 tỷ đồng, so với 1.113 tỷ đồng vào cùng kỳ năm 2017.

DMC thua lo
DMC thua lỗ vì các khoản đầu tư vào công ty con. (Ảnh: Vinalo/Tye Lia)

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của DMC trong quý 3/2018 cũng bị âm 7,85 tỷ đồng, so với mức lãi hơn 1,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước đó.

Nguyên nhân chính dẫn đến gánh nặng trong hoạt động kinh doanh của DMC là do các khoản đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty con, công ty liên kết còn thiếu hiệu quả.

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 cho biết công ty mẹ DMC đã đầu tư vào 3 công ty con gần 117 tỷ đồng, đầu tư vào 1 công ty liên kết 12,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị của hầu hết các khoản đầu tư đã bị hao hụt nhiều so với giá trị gốc.

Tại Công ty liên doanh DMC – VTS hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, chế biến barite, khoáng sản tại Lào, khoản vốn đầu tư theo giá trị gốc của DMC là gần 12,8 tỷ đồng, nhưng đến thời điểm 30/9/2018 bị giảm hơn 2/3 giá trị xuống còn chưa đến 3,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại DMC miền Bắc, vốn đầu tư theo giá trị gốc của DMC tại công ty này là hơn 33,2 tỷ đồng. Nhưng đến cuối quý 3, giá trị hợp lý của khoản đầu tư chỉ còn dưới 14 tỷ đồng (giảm gần 60%), do DMC đã phải trích lập dự phòng quá phân nữa số vốn (19,3 tỷ đồng). Giá trị khoản đầu tư tại DMC miền Nam cũng bị bốc hơi trên 7,4 tỷ đồng khiến giá trị hợp lý của khoản đầu tư giảm còn chưa tới 13 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh của DMC miền Bắc cũng không mấy khả quan khi doanh thu quý 3/2018 của công ty này cũng giảm mạnh, chỉ còn 4,8 tỷ đồng so với cùng kỳ gần 7,8 tỷ đồng. Trong quý 4/2018, doanh thu thuần của DMC miền Bắc cũng bị giảm 65% so với cùng kỳ năm trước xuống chỉ còn 2,8 tỷ đồng. Lỗ sau thuế 1,4 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2018 lỗ 8,5 tỷ đồng.

Mức lỗ trong quý 4 và cả năm 2018 có giảm hơn so với năm 2017 nhưng chủ yếu là do công ty chủ động thu hẹp hoạt động.

Giải trình về hoạt động kinh doanh thiếu hiệu quả, ông Lưu Quốc Phương, Giám đốc DMC miền Bắc cho biết là do nhu cầu tiêu thụ trong nước giảm mạnh nên công ty phải sản xuất cầm chừng, dẫn đến lỗ các khoản chi phí cố định.

Minh Sơn

Xem thêm:

Leave a Reply