So với tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 trên địa bàn cả nước tăng 0,54%, trong đó nhóm giáo dục tăng 7.19%.

Theo Tổng cục thống kê (TCTK), trong tháng 9, giáo dục là ngành có mức giá tăng cao nhất và đạt mức tăng kỷ lục là 7.19% so với tháng 8. Bước vào đầu năm học 2016-2017, một số địa phương công bố tăng học phí tới 30%. Do chi giáo dục chiếm tỷ trọng đáng kể trong mức chi tiêu chung của các gia đình, CPI tháng 9 đã tăng khá mạnh ở mức 0.54%.

Các nhóm hàng khác cũng tăng nhưng mức tăng không đáng kể. Trong đó, may mặc-mũ nón-giày dép tăng 0,14%; đồ uống thuốc lá và thiết bị đồ dùng gia đình cùng tăng 0,04%; hàng hóa dịch vụ khác tăng 0,05% so với tháng 8.

Riêng chỉ số giao thông đảo chiều so với tháng 8. Giao thông tăng mạnh ở mức 0.55% do tác dụng của việc xăng dầu tăng giá trong tháng 9.

Tính chung, CPI tháng 9 tăng 0,54% so với tháng 8. Còn so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng là 3.34%. CPI cả năm 2016 hoàn toàn có thể tăng 4,5-5% như nhiều dự báo trước đó.

Tuy nhiên, Lạm phát cơ bản (theo thước đo CPI loại trừ lương thực thực phẩm, năng lượng vàl mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và giáo dục) khá ổn định; lạm phát cơ bản tháng 9 chỉ tăng 0,07% so với tháng trước đó.

Tâm Như

Xem thêm:

Leave a Reply