Theo Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng qua đã có tổng cộng  hơn 63.200 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

(Ảnh minh họa: Pixabay)

Trong đó, lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 21.600 doanh nghiệp, tăng 25%; và có tới 41.660 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 45,9%.

Theo Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đều tăng tại hầu hết các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy chiếm tỷ trọng nhiều nhất với 23.300 doanh nghiệp; kế đến là các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp chế biến chế tạo với lần lượt 9.100 và 7.800 số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động.

Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng qua cũng tăng gần 18% lên tới hơn 9.100 doanh nghiệp, chủ yếu rơi vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn dưới 10 tỷ đồng.

Tính riêng trong tháng 8 vừa qua, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng nhẹ 3,5% lên gần 11.700 doanh nghiệp, nhưng lại giảm gần 12% về vốn đăng ký (xuống còn chưa tới 108.000 tỷ đồng) so với tháng trước.

Tính bình quân, vốn đăng ký của 1 doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt khoảng 9,2 tỷ đồng, giảm tới 14,9%.

Trong tháng còn có hơn 2.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, thấp hơn 2% so với tháng 7/2018.

Minh Sơn

Xem thêm: