Kho bạc Nhà nước vừa phát hành thành công trái phiếu Chính phủ hôm 19/12, với tổng giá trị huy động được là 11.710 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2018, đã có hơn 161.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đã được phát hành.

trai phiếu chính phủ
Chính phủ phát hành hơn 161.000 tỷ trái phiếu chính phủ. (Ảnh: Kho bạc Nhà nước)

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ được tổ chức qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm (5.000 tỷ đồng), và 15 năm (5.000 tỷ đồng).

Kết quả, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm huy động được 5.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,1%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/12/2018); phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất 5,1%/năm.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm huy động được 4.710 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,3%/năm; phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5,3%/năm.

Tổng cộng, phiên đấu thầu đã huy động thành công 11.710 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được trên 161.000 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại sàn HNX.

Tú Mỹ

Xem thêm: