Bộ Công thương vừa thông báo hoạt động của Công ty Siberian Health Quốc tế (Quận Thanh Xuân, Hà Nội) vi phạm trong lĩnh vực bán hàng đa cấp, do vậy bị xử phạt 815 triệu đồng và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Công ty Siberian Health Quốc tế phải dừng hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 14/10/2022. (Ảnh: vcca.gov.vn)

Theo đó, Công ty Siberian Health Quốc tế đã vi phạm việc không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi thông tin liên quan đến doanh nghiệp; thay đổi mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp nhưng không thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Công ty này còn vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý người tham gia bán hàng đa cấp không đúng với tài liệu giải trình kỹ thuật đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; hoạt động bán hàng đa cấp chưa được Sở Công thương tỉnh cấp xác nhận đăng ký hoạt động tại địa phương; yêu cầu người khác phải mua bộ tài liệu khởi động để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

Căn cứ theo quy định của Nghị định 40, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Siberian Health Quốc tế. Theo đó, Công ty phải chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp kể từ ngày 14/10/2022.

“Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định tại Nghị định số 40, người tham gia bán hàng đa cấp có thể liên hệ trực tiếp với công ty để giải quyết theo quy định. Nếu có công ty không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, người tham gia bán hàng đa cấp có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để được giải quyết”, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết.

Đối với các tranh chấp khác, người tham gia bán hàng đa cấp cần giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự hoặc hình sự.

Tuấn Minh