Từ 15h ngày 1/8, mỗi lít xăng giảm thêm 450 – 470 đồng, các mặt hàng dầu cũng xuống thêm 710 – 950 đồng (trừ dầu mazut). Ở kỳ này, liên Bộ Công thương – Tài chính vẫn tăng trích Quỹ bình ổn xăng RON95 đến 850 đồng/lít.

Do liên Bộ tăng trích quỹ bình ổn trong 3 kỳ gần nhất, giá xăng mất đi cơ hội giảm thêm từ 1.800 – 2.700 đồng/lít. (Ảnh: Trí Thức VN)

Tại kỳ điều chỉnh lần thứ 20 của năm 2022, liên Bộ Công thương – Tài chính điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu trong nước. Cụ thể:

– Xăng E5 RON92 giá 24.620 đồng/lít (giảm 450 đồng/lít).

– Xăng RON95 giá 25.600 đồng/lít (giảm 470 đồng/lít).

– Dầu Diesel giá 23.900 đồng/lít (giảm 950 đồng/lít).

– Dầu hỏa giá 24.530 đồng/lít (giảm 710 đồng/lít).

– Dầu mazut giữ nguyên giá 16.540 đồng/kg so với ngày 21/7.

Tính từ đầu năm 2022, giá xăng RON95 tăng 10%, dầu Diesel còn tăng 36%. (Biểu đồ: Đức Minh tổng hợp/Trí Thức VN)

So với giá xăng dầu đầu năm (ngày 1/1/2022), giá xăng E5 RON92 còn tăng 2.070 đồng/lít; giá xăng RON95 còn tăng 2.310 đồng/lít; giá dầu Diesel còn tăng 6.330 đồng/lít và giá dầu hỏa tăng 8.020 đồng/lít.

Ở kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính – Công Thương tiếp tục tăng trích lập Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng ở mức 800-850 đồng/lít, dầu diesel 450 đồng/lít, dầu hỏa 650 đồng/lít.

Như vậy, với 3 kỳ điều chỉnh gần nhất, liên Bộ đã trích đến 2.700 – 2.750 đồng/lít đối với xăng. Trường hợp không trích quỹ này hoặc trích đúng như mức bình thường 300 đồng/lít, giá xăng đã có cơ hội giảm thêm khoảng 1.800 – 2.700 đồng mỗi lít.

Đức Minh