Theo Quyết định số 60/2017 của UBND TP.HCM, diện tích được tách thửa tối thiểu đối với đất ở là 36 m2, đối với đất nông nghiệp là 500 m2.

tach thua
(Ảnh minh họa: J. Nguyen)

Ngày 5/12, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến ký ban hành Quyết định số 60/2017 (thay thế cho Quyết định 33/2014) quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa tại các quận, huyện của thành phố.

Theo đó, điều kiện về thửa đất được phép tách thửa gồm: thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) theo quy định của Luật Đất đai; việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định Điều 171 (Luật Đất đai); thửa đất hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giới giữa các thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo Quyết định số 60.

Cụ thể, theo quy định mới, đối với đất ở, diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (đã trừ lộ giới) được chia theo ba khu vực.

  • Khu vực 1 gồm các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 36 m2 (chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3 m).
  • Khu vực 2 gồm các quận: 2, 7, 9, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 50 m2 (chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4 m).
  • Khu vực 3 gồm các huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 80 m2 (chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5 m).

Đối với khu đất ở tách thửa có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, UBND các quận, huyện sẽ rà soát các điều kiện về diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch, xây dựng và hướng dẫn các Sở ngành về sử dụng đất, đảm bảo phù hợp theo quy định được phê duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu của khu vực.

Đối với đất đã được cấp GCN quyền sử dụng đất ở có phần diện tích đất thuộc hành lang công trình công cộng và được cấp GCN QSDĐ nông nghiệp Nhà nước chưa thu hồi để thực hiện quy hoạch thì phần diện tích đất nông nghiệp này được tách cùng với đất ở và không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp.

Cũng theo Quyết định 60, trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác định thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa.

Tuy nhiên, sau 3 năm, kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa.

Đối với đất nông nghiệp, Quyết định 60 quy định trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp thì được phép tách thửa, diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 500 m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác và 1.000 m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

Đối với việc tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) của hộ gia đình, cá nhân, UBND quận, huyện căn cứ theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy định phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn để xem xét giải quyết tách thửa đất.

Quyết định 60 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Theo đó, những trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ về tách thửa đất theo quy định nhưng đến ngày quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa giải quyết tách thửa thì căn cứ theo Quyết định 33; trong trường hợp người sử dụng đất muốn thực hiện tách thửa theo Quyết định 60 sẽ được xem xét, giải quyết.

Kiến Huy

Xem thêm: