Sáng ngày 16/6, Luật kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi) đã được Quốc hội Việt Nam thông qua. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm không được dùng tiền nhàn rỗi đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS), trừ một số trường hợp được Luật quy định.

Luật kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi) có 94,1% đại biểu đồng ý thông qua. (Ảnh: quochoi.vn)

Một trong những điểm mới của Luật kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đáng chú ý trong lần này là việc yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh BĐS, trừ các trường hợp mua cổ phiếu của doanh nghiệp BĐS niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của Quỹ đại chúng.

Tuy không được kinh doanh BĐS trực tiếp nhưng doanh nghiệp bảo hiểm vẫn có quyền mua đầu tư, sở hữu BĐS để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc nơi phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ; cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc thẩm quyền sở hữu hoặc sử dụng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm cũng được nắm giữ BĐS do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng BĐS, do đối trừ công nợ phải thu bằng BĐS trong thời hạn 3 năm.

Quốc hội giao Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết về hạn mức đầu tư mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ để bảo đảm thận trọng, tránh rủi ro đầu cơ BĐS.

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) cũng quy định doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm khi đầu tư ra nước ngoài phải tách biệt việc đầu tư và không được dùng tiền, tài sản của bên mua bảo hiểm trong nước để bù đắp lỗ, thiếu hụt tiền của hoạt động đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Toàn bộ số dư quỹ bảo vệ người được bảo hiểm 1.000 tỷ đồng sẽ do Bộ Tài chính quản lý để dùng chi cho mục đích bảo vệ quyền lợi người được bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc phá sản. Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng số dư quỹ này.

Các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài sẽ dừng trích nộp vào quỹ này từ ngày 1/1/2023.

Ngoài ra, chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày luật có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến hết năm 2025. Bộ Tài chính sẽ quy định chi tiết việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm. Chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được cấp trước ngày luật này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng.

Đức Minh