Nghị định 21/2017 của Chính phủ vừa ban hành mở rộng đối tượng hưởng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và không hạn mức miễn giảm như quy định trước đây.

(ảnh: pexels.com)
(ảnh: pexels.com)

Nghị định 21/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 24/2/2017 – sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011 – quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010 của Quốc hội 12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, đối tượng được miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp không còn giới hạn ở các hộ gia đình, cá nhân nông dân cư trú lâu dài tại địa phương mà được mở rộng cho tất cả các đối tượng có quyền sử dụng đất nông nghiệp, bao gồm:

  1. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao, công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm cả nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp).
  2. Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh và hộ gia đình, cá nhân nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông, lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.
  3. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.

Diện tích đất được miễn thuế thu nhập cũng được điều chỉnh là tổng diện tích đất mà không bị giới hạn trong hạn mức giao đất như quy định trước đây.

Đây là một động thái ban đầu của Chính phủ nhằm thu hút đầu tư cho các dự án đầu tư nông nghiệp. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh cần tập trung sửa đổi Nghị định 210, Nghị định 59, đồng thời trình Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai để cho phép tích tụ ruộng đất, mở rộng hạn điền mới có thể tạo được khung pháp lý cần thiết phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Nguyên Hương

Xem thêm: