Trong 3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động cao hơn so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Song tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm tiếp tục tăng, trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) ước tính là 7,44%, tập trung lớn tại khu vực thành thị.

Một công nhân công trường tại Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15/1/2021. (Ảnh minh họa: Vietanh85/Shutterstock)

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 3 tháng qua, có 29.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 447.800 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 245.600 lao động, giảm 1,4% về số doanh nghiệp, tăng 27,5% về vốn đăng ký và tăng 0,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 525.300 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 9.600 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2021 là 973.100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 14.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cộng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2021 là 44.000 nghiệp. Trung bình mỗi tháng có gần 14.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tương đương mỗi ngày thêm 490 doanh nghiệp hoạt động.

Cùng thời gian, có 40.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020, gồm: 23.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước; 11.300 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7,3%; 5.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 26,4%.

Theo đó, trung bình mỗi tháng có 13.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tương đương gần 450 doanh nghiệp rút lui mỗi ngày.

Lao động ngành du lịch Việt Nam: Gần 60% mất việc hoặc bị cắt việc trong năm 2020

Nếu như số doanh nghiệp hoạt động/rút lui phản ánh một phần cho tình hình kinh doanh sắp tới, thì tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm phản ánh tình trạng hiện tại của nền kinh tế.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi lần lượt là 2,42% và 2,2%, tăng 0,08 điểm phần trăm và 0,22 điểm phần trăm so với quý 1/2020. 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính là 51 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm 180.900 người so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ước tính đạt 68,7%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong 49,9 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc, khu vực dịch vụ chiếm cao nhất, 19,7 triệu người, chiếm tỷ trọng 39,5%, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng 16,1 triệu người, chiếm 32,3%, giảm 2,6%. Xếp cuối là khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với 14,1 triệu người, tương đương 28,2% tổng số, tăng 0,4%.

Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước quý 1/2021 ước tính là 2,19%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,96%; khu vực nông thôn là 1,76%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,42%, trong đó khu vực thành thị là 3,19%; khu vực nông thôn là 1,98%.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) ước tính là 7,44%, trong đó khu vực thành thị là 10,34%; khu vực nông thôn là 5,99%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,2%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,52%; khu vực nông thôn là 2,60% (tỷ lệ thiếu việc làm của quý 1/2020 tương ứng là 1,98%; 1,07%; 2,47%).

Mỗi ngày ngân sách chi trả nợ lãi 372 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2021, tổng thu ngân sách ước tính đạt 320.100 tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán năm, trong đó thu nội địa 269.000 tỷ đồng, bằng 23,7%; thu từ dầu thô 6.500 tỷ đồng, bằng 28%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 44.100 tỷ đồng, bằng 24,7%.

Tổng chi ngân sách ước tính là 264.200 tỷ đồng, bằng 15,7% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên 196.800 tỷ đồng, bằng 19% dự toán năm; chi đầu tư phát triển 39.100 tỷ đồng, bằng 8,2%; chi trả nợ lãi 27.900 tỷ đồng, bằng 25,4%.

Sơn Nguyên

Xem thêm:

Người thất nghiệp sẽ được tăng mức hỗ trợ học nghề lên tối đa 9 triệu/người?