Mỗi người Việt đang ‘gánh’ 33 triệu tiền nợ công (Infographic)

Trong báo cáo nợ công của Chính phủ hôm 31/10 cho thấy, nợ công Việt Nam năm 2017 có thể lên tới hơn 3,1 triệu tỷ đồng (136,5 tỷ USD), bằng 62,6% GDP, và dự báo ở mức 63,9% GDP vào cuối năm 2018. Bình quân mỗi người Việt đang ‘gánh’ 33 triệu đồng tiền nợ công, cao gấp 1,4 – 3 lần quốc gia khác.

Infographic: Mỗi người Việt đang ‘gánh’ 33 triệu tiền nợ công

Số liệu tổng hợp từ nhiều nguồn (WTO, WB, Báo cáo công nợ của Chính phủ…)
Chân Hồ – Kim Tuyến

Xem thêm:

Bình Luận