Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy mức tăng trưởng GDP đạt được trong năm 2018 là cao nhất kể từ năm 2008, trong khi lạm phát được đảm bảo dưới 4% theo mục tiêu Quốc hội đề ra.

Năm 2018: GDP tăng trưởng trên 7%
(ảnh: Trí thức VN)

Tổng cục Thống kê vừa báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2018. Theo đó, tăng trưởng GDP cả năm 2018 đạt 7,08%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trong đó, tăng trưởng của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 3,76%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%; và khu vực dịch vụ tăng 7,03%.

Báo cáo cũng cho biết quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 5,54 triệu tỷ đồng; GDP bình quân đầu người ước tính đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD – tăng 198 USD so với năm 2017.

Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động, tương đương 4.512 USD/lao động, tăng 346 USD so với năm ngoái.

Về hoạt động của doanh nghiệp, TCTK cho biết trong năm 2018 có 131.275 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 3,5% so với năm 2017; 34.010 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm lên gần 165.000 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong năm cũng có 90.700 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng gần 50% so với năm trước; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 16.314 doanh nghiệp, tăng gần 35%.

Tổng vốn đăng ký mới của các doanh nghiệp trong năm 2018 đạt khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2017. Bình quân, vốn đăng ký của 1 doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng 11,3 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng hơn 10% so với năm trước đó.

Cũng theo TCTK, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2018 chỉ tăng ở mức 3,54%, thấp hơn mức mục tiêu 4% Quốc hội đề ra, nghĩa là cũng hoàn thành kế hoạch.

Về lạm phát, người đứng đầu cơ quan TCTK quốc gia – ông Nguyễn Bích Lâm cho biết năm 2018 lạm phát chung tăng cao hơn lạm phát cơ bản (tăng 1,48% so với 2017), do biến động từ tăng giá lương thực, thực phẩm, giá xăng dầu…

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong năm ước tính đạt 244,7 tỷ USD, tăng trên 14%; nhập khẩu đạt 237,5 tỷ USD, tăng gần 13%. Tính chung cả năm 2018, Việt Nam xuất siêu khoảng 7,2 tỷ USD.

Tường Văn

Leave a Reply