Trong phiên họp tổ của Quốc hội diễn ra sáng ngày 22/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết nợ công vào cuối năm 2018 là 58,4%, rời xa mức trần 65% cuối năm 2015 nhưng Chính phủ chưa vay nợ thêm để đầu tư phát triển vì áp lực trả nợ vẫn còn rất lớn.

Vuong Dinh Hue
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. (Ảnh: VGP)

Báo cáo đánh giá tình hình nợ công năm 2018 của Bộ Tài chính cho biết tình hình nợ công đã được quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn, các mức dư nợ đều thấp hơn quy định trong kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Tỷ lệ nợ công Việt Nam đã giảm xuống dưới 60% GDP, ở mức 58,4% GDP và cũng là mức thấp nhất 3 năm qua.

Cụ thể, nợ công ở mức 3.232.411 tỷ đồng, bằng 58,4% GDP. Trong đó: nợ chính phủ ở mức 2.767.229 tỷ đồng, bằng 50% GDP; nợ được Chính phủ bảo lãnh ở mức 437.372 tỷ đồng, bằng 7,9% GDP; nợ chính quyền địa phương khoảng 52.391 tỷ đồng, bằng 0,9% GDP. Nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 2.548.418 tỷ đồng, khoảng 46% GDP.

Với quy mô kinh tế năm 2018 khoảng 5,5 triệu tỷ đồng, nợ công ở ngưỡng 3,2 triệu tỷ đồng thì bình quân mỗi người dân Việt Nam gánh hơn 32 triệu đồng nợ công, tính tới hết năm 2018.

Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết hiện Chính phủ đang siết chặt bảo lãnh vay nợ. Cả năm 2018, Chính phủ chỉ bảo lãnh duy nhất cho một dự án nhiệt điện, còn năm 2019 này không bảo lãnh cho bất kỳ một dự án nào.

Trước đây, trong cơ cấu nợ công, nợ nước ngoài chiếm 60% còn nợ trong nước là 40% thì nay ngược lại, nợ trong nước chiếm tới 60%, nợ nước ngoài chỉ chiếm 40%.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho biết: “Nợ công giảm nhưng ta không huy động thêm vì phải dành chi phí trả nợ. Năm 2015 chi phí trả nợ cả gốc, lãi là 27,6% thu ngân sách, tới năm 2018, tỷ lệ này được kéo giảm còn 18,3%, dưới mức an toàn rồi nhưng áp lực vẫn lớn”.

Đại diện Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2018, Chính phủ đã trả nợ trong nước là 198.907 tỷ đồng (trong đó: trả gốc là 101.657 tỷ đồng, trả lãi là 97.250 tỷ đồng).

Số tiền trả nợ nước ngoài là 51.554 tỷ đồng, bao gồm: nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ là 27.748 tỷ đồng (trong đó: trả gốc 20.027 tỷ đồng, trả lãi 7.721 tỷ đồng); nghĩa vụ trả nợ của các khoản Chính phủ vay về cho vay lại là 23.806 tỷ đồng (trong đó: trả gốc 15.473 tỷ đồng, trả lãi 8.333 tỷ đồng).

Thanh Thuỷ

Xem thêm: