Ngày 29/12, Tổng cục Thống kê công bố số liệu cả nước có gần 120.000 doanh nghiệp “rút lui khỏi thị trường” trong năm 2021, đánh dấu sự tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam.

Ảnh minh họa: doanh nghiệp đóng cửa (Nguồn: simona pilolla 2 / Shutterstock)

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2021, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn gần 55.000 doanh nghiệp, tăng 18% so với năm trước; 48.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 27,8%; 16.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,1%.

Tính chung trong năm 2021, cả nước có đến 119.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Như vậy, bình quân một tháng có khoảng 10.000 doanh nghiệp khó khăn phải rút lui khỏi thị trường. Bên cạnh đó, cả nước có 116.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.611,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 854.000 lao động, giảm 13,4% về số doanh nghiệp, giảm 27,9% về vốn đăng ký và giảm 18,1% về số lao động so với năm trước.

Dễ nhận thấy, số doanh nghiệp rời thị trường thậm chí còn cao hơn lượng doanh nghiệp mới thành lập.

Trước đó, báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy tất cả các thành phần kinh tế, các ngành nghề đều bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các lệnh phong tỏa kéo dài và sự lây lan của dịch COVID-19.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tại hội nghị giao ban công tác quý 4/2021 được UBND TP Hà Nội tổ chức vào ngày 29/12, cho biết năm 2021 số doanh nghiệp làm thủ tục giải thể của Hà Nội tăng 22%, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 29%, số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tăng 20%.

Năm 2021, Hà Nội ước tính có trên 24.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là trên 345.000 tỉ đồng (giảm 9% về số lượng doanh nghiệp; giảm 16% vốn đăng ký so với năm 2020).

Theo thống kê, Hà Nội thực hiện thủ tục giải thể cho 3.075 doanh nghiệp (tăng 22% so với năm 2020), 13.148 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 29%); 3.533 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể (tăng 20%); 10.922 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 80%). Lũy kế trên địa bàn Hà Nội từ trước đến hết năm 2021 có 324.000 doanh nghiệp.

Ông Đỗ Anh Tuấn cho biết GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) quý 4 của Hà Nội ước tăng 6,69%, cả năm 2021 tăng 2,92% – thấp hơn kế hoạch là 7,5%.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp tại TP.HCM rời thị trường trong 10 tháng đầu năm 2021 là khoảng 26.000 doanh nghiệp, chiếm 27% cả nước.

Dữ liệu của Cục Thống kê TP.HCM công bố tại buổi họp báo công bố tình hình kinh tế – xã hội TP.HCM tổ chức ngày 29/12 ghi nhận, tính chung cả năm 2021, GRDP TP.HCM ước tính đạt 1,299 triệu tỷ đồng (theo giá hiện hành), giảm 6,78% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là mức giảm GRDP sâu nhất trong lịch sử của thành phố đầu tàu kinh tế của Việt Nam.

Quang Minh (t/h)

Xem thêm: