Trong 11 tháng qua, ngân sách cũng dành ra khoảng 93.500 tỷ đồng để chi trả nợ lãi vay, tương đương 8% tổng chi ngân sách và bằng 83% dự toán năm.

ngan sach
Ngân sách tiếp tục thu không bù đủ chi. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê (TCTK) công bố, tính đến thời điểm 15/11/2018, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước tính đạt 1.160.100 tỷ đồng, trong khi đó tổng chi ngân sách đạt 1.166.200 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung trong 11 tháng qua, chi ngân sách đã vượt thu khoảng 6.100 tỷ đồng. Con số này đã giảm tương đối mạnh so với mức thâm hụt hơn 42.000 tỷ đồng được TCTK báo cáo vào tháng 10.

Chiếm phần lớn trong tổng số hơn 1,16 triệu tỷ đồng thu ngân sách là thu nội địa với 926.900 tỷ đồng, bằng 84% dự toán năm và chiếm khoảng 80% tổng thu; kế đến là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 174.900 tỷ đồng, bằng 98% dự toán và tương đương 15% tổng thu; thu từ dầu thô tăng đột biến, đạt 53.400 tỷ đồng, vượt 51% dự toán năm và bằng 5% tổng thu ngân sách 11 tháng năm 2018.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn ở mức thấp khi đạt lần lượt 128.600 tỷ đồng (bằng 77% dự toán) và 156.600 tỷ đồng (70% dự toán).

Trong khi đó, thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt cao hơn, với 178.700 tỷ đồng, bằng 82% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 82.500 tỷ đồng, hơn 85% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 38.300 tỷ đồng, bằng gần 79%; và thu tiền sử dụng đất đạt 102.100 tỷ, vượt 19% dự toán năm.

Về chi ngân sách, các khoản chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 806.800 tỷ đồng, tương đương 69% tổng chi NSNN và bằng 86% dự toán năm; chi đầu tư phát triển là 239.800 tỷ đồng, chiếm 21% tổng chi và chỉ mới bằng 60% dự toán. Trong 11 tháng qua, ngân sách cũng dành ra khoảng 93.500 tỷ đồng để chi trả nợ lãi vay, tương đương 8% tổng chi và bằng 83% dự toán năm.

Minh Sơn

Xem thêm: