Ngân sách tiếp tục dành tỷ trọng lớn cho chi thường xuyên với khoảng 494.200 tỷ đồng, chiếm gần 69% tổng chi, khiến ngân sách bị bội chi gần 36.000 tỷ đồng.

chi sai ngan sach
(Ảnh minh họa: thoibaonganhang.vn)

Tính từ đầu năm đến ngày 15/7/2018, thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt khoảng 681.600 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 540.100 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 31.700 tỷ đồng, và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 107.800 tỷ đồng.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 74.000 tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) là 87.700 tỷ đồng, chỉ bằng 39,4% dự toán; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 107.100 tỷ đồng, bằng 49,1%.

Thu từ thuế thu nhập cá nhân là 53.200 tỷ đồng, bằng gần 55% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường ước khoảng gần 23.000 tỷ đồng, bằng 47%; và thu tiền sử dụng đất đã xấp xỉ bằng dự toán của cả năm (gần 99%) khi đạt khoảng 84.800 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thu ngân sách gần như hoàn thành dự toán (đạt gần 52%) thì tốc độ chi ngân sách cho các khoản mục chi thường xuyên và chi trả nợ lãi vay tăng cao khiến áp lực đè nặng lên ngân sách.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, tổng chi NSNN tính đến giữa tháng 7/2018 ước tính khoảng 717.500 tỷ đồng. Trong đó, chiếm gần 69% là các khoản chi thường xuyên với 494.200 tỷ đồng, bằng 52,7% dự toán; chi đầu tư phát triển là 150.000 tỷ, chiếm gần 21% tổng chi nhưng chỉ bằng 37,5% dự toán; trong khi đó ngân sách dùng 67.200 tỷ đồng (chiếm gần 9,4%) để chi trả nợ lãi, tương đương gần 60% dự toán.

chi ngan sach
(Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê)

Tính chung, từ đầu năm đến 15/7/2018, ngân sách Nhà nước đã bị bội chi gần 36.000 tỷ đồng.

Chân Hồ