Dự kiến số chi trả nợ lãi vay năm 2019 sẽ vào khoảng 124.800 tỷ đồng (tương đương gần 5,5 tỷ USD); chi trả nợ gốc là 197.000 tỷ đồng (khoảng 8,5 tỷ USD).

tra no lai vay
Dự kiến bội chi ngân sách năm 2019 là 9,5 tỷ USD. (Ảnh: Shutterstock)

Trong báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2018, dự toán ngân sách 2019 của Kiểm toán Nhà nước gửi đến Quốc hội hôm thứ Hai (15/10), cơ quan này cho biết áp lực trả nợ của Chính phủ trong năm 2019 là khá lớn dù nghĩa vụ nợ trực tiếp trên tổng thu ngân sách vẫn trong giới hạn cho phép.

Theo đó, dự kiến chi trả nợ lãi trong năm sau sẽ vào khoảng 124.800 tỷ đồng, chiếm 7,6% tổng chi ngân sách Nhà nước và tăng 12.300 tỷ đồng (11%) so với dự toán năm 2018. Chưa kể dư nợ gốc phải trả năm tới là 197.000 tỷ đồng, trong đó nghĩa vụ trả nợ gốc của Chính phủ khoảng 182.000 tỷ đồng.

Khoản chi trả nợ này “gây áp lực lớn cho ngân sách năm 2019”, Kiểm toán Nhà nước lưu ý.

Báo cáo Kiểm toán Nhà nước còn thông tin về dự toán thu ngân sách của Chính phủ trong năm tới hơn 1,41 triệu tỷ đồng, tăng 3,9% so với năm 2018; trong khi tổng chi ngân sách là hơn 1,44 triệu tỷ đồng.

Như vậy, bội chi ngân sách năm 2019 sẽ là 222.000 tỷ đồng (khoảng 9,5 tỷ USD), tương ứng 3,6%GDP – giảm 0,1% so với mức dự toán 3,7%GDP của năm 2018, nhưng tăng tới 18.000 tỷ đồng (+8,8%) về số bội chi tuyệt đối.

Như cơ cấu thu ngân sách các năm trước, nguồn thu quốc gia trong năm tới vẫn chủ yếu dựa vào thu nội địa, thu từ xuất khẩu dầu thô và khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo kế hoạch, thu nội địa sẽ đạt gần 1,17 triệu tỷ đồng (chiếm 83% tổng nguồn thu); trong đó thu từ thuế, phí đạt khoảng 945.000 tỷ đồng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 189.200 tỷ đồng và thu từ dầu thô là 44.600 tỷ đồng.

Về dự toán chi ngân sách trong năm tới, Chính phủ cho biết chi đầu tư phát triển là 429.300 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng chi; chi thường xuyên (chưa bao gồm dự kiến chi cải cách tiền lương, tinh giảm biên chế) vẫn chiếm phần lớn với khoảng 999.300 tỷ đồng, tăng 3,7% so với dự toán 2018.

Nếu tính cả dự kiến chi cải cách tiền lương và tinh giảm biên chế, chi thường xuyên là 1,042 triệu tỷ đồng, chiếm tới 72,4% tổng chi ngân sách Nhà nước trong năm 2019.

Chân Hồ

Xem thêm: