Báo cáo từ Tổng cục Thống kê (TCTK) cho thấy ngân sách Nhà nước bị thâm hụt 38.300 tỷ đồng tính đến ngày 15/9/2018.

tien VND
Bội chi ngân sách năm 2018 dự kiến ở mức 222.000 tỷ đồng. (Ảnh: Jerome Ming/Bloomberg qua Getty Images)

Theo đó, thu ngân sách từ đầu năm đến nay ước đạt khoảng 898.300 tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa là 710.100 tỷ đồng, bằng 64,6%; thu từ dầu thô đạt 43.500 tỷ đồng, vượt 21% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 140.900 tỷ đồng, bằng 78,7% dự toán.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước tính đến ngày 15/9 ước đạt 936.600 tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán. Chiếm gần 70% trong tổng chi là các khoản chi thường xuyên với 651.000 tỷ đồng, bằng 69,2% dự toán năm; chi đầu tư phát triển chiếm gần 21% với 192.800 tỷ đồng, chỉ bằng 48,2% dự toán năm; chi trả nợ lãi đạt 79.300 tỷ đồng, chiếm hơn 8% tổng chi ngân sách và bằng 70,5% dự toán.

Tính chung, Ngân sách nhà nước đã bị thâm hụt tới 38.300 tỷ đồng, tương đương âm hơn 1,6 tỷ USD sau gần 9 tháng.

Cũng trong 9 tháng qua, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng đột biến gần một nửa (50%) so với cùng kỳ năm 2017.

Theo TCTK, số doanh nghiệp đóng cửa hoạt động đã lên tới 73.103 doanh nghiệp, trong đó có gần 70% số doanh nghiệp (hơn 50.0000 doanh nghiệp) là tạm ngừng không đăng ký hoặc chờ giải thể, và hơn 23.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm hơn 30%).

Minh Sơn

Xem thêm: