Tính từ đầu năm đến ngày 15/8, Ngân sách Nhà nước (NSNN) đã thâm hụt 6.000 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức thâm hụt gần 36.00 tỷ đồng công bố vào tháng trước nhờ tốc độ thu trong tháng qua tăng mạnh hơn chi ngân sách.

Thâm hụt ngân sách giảm nhờ Nhà nước tăng thu mạnh. (Ảnh: Justin Mott/Bloomberg qua Getty Images

Theo báo cáo vừa được Tổng cục Thống kê (TCTK) công bố, thu ngân sách nhà nước trong 8 tháng đầu năm 2018 ước tính đạt 814.200 tỷ đồng, bằng 62% dự toán năm.

Trong đó, có đến gần 80% tổng nguồn thu ngân sách là đến từ thu nội địa với 649.000 tỷ đồng, bằng 59% dự toán; 15% đến từ các khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu với 125.500 tỷ đồng, bằng 70% dự toán; trong khi đó, thu từ dầu thô đã vượt dự toán năm 105% khi đạt 37.700 tỷ đồng.

Riêng trong thu nội địa, thu từ khối doanh nghiệp Nhà nước đạt 90.200 tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán; thu từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa bằng 50% dự toán khi chỉ đạt 109.600 tỷ đồng.

Các khoản thu nội địa khác đa phần đều đạt theo dự toán, cụ thể, khoản thu nội địa lớn nhất đến từ thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 128.200 tỷ đồng, gần bằng 60% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 74.400 tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 59.900 tỷ đồng, bằng 62% dự toán; và thu thuế bảo vệ môi trường đạt 26.700 tỷ đồng, bằng gần 55% dự toán năm.

Về chi ngân sách tính đến ngày 15/8 ước đạt 820.200 tỷ đồng, bằng 54% dự toán. Trong đó chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 573.000 tỷ đồng, chiếm 69,9% tổng chi; chi đầu tư phát triển đạt 166.300 tỷ đồng, chiếm 20,3%; và ngân sách phải chi 71.900 tỷ đồng để trả nợ lãi, tương đương gần 64% dự toán.

Tính chung trong gần 8 tháng qua, ngân sách Nhà nước bị thâm hụt khoảng 6.000 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức thâm hụt gần 36.00 tỷ đồng công bố vào tháng trước nhờ tốc độ thu ngân sách trong tháng qua tăng mạnh hơn chi ngân sách.

Tú Mỹ

Xem thêm: