“Nghẽn” gói hỗ trợ 62.000 tỷ, lại tiếp tục đề xuất gói hỗ trợ lần 2

Chỉ 28% gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng được giải ngân so với dự tính ban đầu, Bộ LĐ-TB-XH tiếp tục đề xuất gói hỗ trợ lần 2 trị giá 18.600 tỷ đồng.