Nhà máy in tiền quốc gia vừa công bố doanh thu in tiền tăng đột biến, giúp lợi nhuận đạt hơn 60 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm 2018.

bom tien
(Ảnh: Brent Lewin/Bloomberg qua Getty Images)

Nhà máy in tiền quốc gia (100% vốn Nhà nước) vừa có báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, doanh thu của nhà máy in tiền đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, tăng đột biến 28% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận gộp đạt gần 87 tỷ đồng, tăng khoảng 8 tỷ đồng (10%) so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính mà chủ yếu là tiền lãi ngân hàng cũng mang về cho Nhà máy in tiền quốc gia hơn 17 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018.

Sau khi trừ chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của nhà máy còn lại hơn 60 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm trước.

Trong những năm gần đây, hoạt động in tiền tăng mạnh (làm 2-3 ca/ngày, kể cả cuối tuần) đã giúp lợi nhuận của Nhà máy in tiền quốc gia liên tục tăng đều, từ mức 20 tỷ đồng năm 2013 lên 42 tỷ đồng năm 2016, và gần lên đến 68 tỷ đồng vào năm ngoái.

Cùng với đó, tổng chi phí tiền lương cho lãnh đạo cũng dự kiến tăng lên 8,9 tỷ đồng từ mức 6,7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên mức 29,2 tỷ đồng, tăng 3,4 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2017 (25,8 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý 2/2018, tổng tài sản của Nhà máy in tiền quốc gia đạt hơn 2.340 tỷ đồng, chủ yếu là hàng tồn kho. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên gần 1.960 tỷ đồng nhờ khoản lợi nhuận chưa phân phối.

Kế hoạch năm 2018, Nhà máy in tiền quốc gia đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.344 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2017. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hạ xuống còn 54,24 t ỷ đồng.

Tóm lại, với mức lợi nhuận hơn 60 tỷ đồng chỉ trong nửa đầu năm, Nhà máy in tiền quốc gia đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2018.

Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tường Văn

Xem thêm: