Nhóm DN vừa và nhỏ tại TP.HCM ‘kêu cứu’: Doanh thu nhiều nơi đã 0%

Nhóm DN soạn kiến nghị đề nghị Chính phủ “khẩn cấp ban hành quyết sách cứu DN”, khi đa số DN đã ngừng hoạt động hoặc gánh nhiều chi phí “3T”.