Tỷ giá USD tăng cao kể từ giữa tháng 6/2018 đến nay đã khiến tổng nợ nước ngoài của Việt Nam tăng thêm khoảng 1,3 tỷ USD, tương đương tăng hơn 29.000 tỷ đồng tiền nợ.

tien VND
(Ảnh: Jerome Ming/Bloomberg qua Getty Images)

Theo số liệu về sử dụng vốn vay và quản lý nợ công vừa được Chính phủ gửi Quốc hội, tổng dư nợ nước ngoài của Việt Nam tính đến ngày 31/12/2017 lên tới 2,45 triệu tỷ đồng.

Tính theo tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố vào ngày cuối cùng của năm ngoái là 22.425 đồng/USD, tổng dư nợ nước ngoài của Việt Nam được quy đổi thành 109,34 tỷ đô la Mỹ.

Với tỷ giá trung tâm hiện đang được NHNN công bố là 22.676 đồng, tăng 251 đồng (+1,12%) so với cuối năm 2017, thì tổng dư nợ nước ngoài đã tăng thêm gần 1,3 tỷ USD, tương ứng mức tăng hơn 29.000 tỷ đồng tiền nợ.

Số tiền nợ tăng thêm vì biến động tỷ giá này nếu được phân bổ đầy đủ trong năm tài chính 2018, ước tính sẽ làm thay đổi đáng kể hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Với ngành công thương, ngoài con số âm 33,41 tỷ đồng tổng số vốn chủ sở hữu của các dự án, việc tỷ giá biến động mạnh cũng khiến khoản nợ nước ngoài của 12 đại dự án đầu tư thua lỗ nghìn tỷ của Bộ công thương cũng bị tăng lên đáng kể.

Cụ thể, trong tổng nợ phải trả của các dự án đã lên đến hơn là 58.500 tỷ đồng, có tới 47.400 tỷ đồng là vốn vay trong nước và vay bảo lãnh nước ngoài. Việc tỷ giá tăng đã khiến khối nợ của các dự án thua lỗ này phình to thêm hơn 300 tỷ đồng.

Tốc độ tăng tổng dư nợ nước ngoài của Việt Nam cũng đang tăng rất nhanh. Nếu như vào năm 2014, con số này là 71 tỷ USD, thì đến năm 2015 đã tăng gần 10 tỷ USD lên thành 80,8 tỷ USD.

Tốc độ tăng tiếp tục mạnh hơn vào các năm sau đó, bình quân tăng gần 15 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2016-2017.

Với việc tỷ giá USD tăng mạnh từ giữa tháng 6/2018 đến nay, nợ nước ngoài đã tăng lên khá nhiều và ảnh hưởng trầm trọng đến cân đối ngân sách Nhà nước.

Theo đó, số tiền ngân sách phải chi thêm để trả nợ gốc đến hạn và lãi vay trong năm nay – do thay đổi tỷ giá – có thể lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng.

Minh Sơn

Xem thêm: