Tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) giai đoạn 2022-2027, ông Đỗ Quang Hiển đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch, Tổng giám đốc tại một số công ty khác.

Theo quy định, ông Hiển giữ chức Chủ tịch ngân hàng SHB sẽ không được kiêm chức vị tương đương hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc tại các công ty khác. (Ảnh: ông Hiển trong một cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Nghệ An/nghean.gov.vn)

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), ông Đỗ Quang Hiển cho biết đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và Tổng giám đốc tại công ty Chứng khoán SHS, công ty cổ phần Tập đoàn T&T và công ty bảo hiểm BSH.

Nguyên nhân ông Hiển đưa ra là do ông được tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng SHB nhiệm kỳ 2022-2027. Việc từ nhiệm để bảo đảm thực hiện quy định tại Điều 34 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Cụ thể, theo quy định của luật này, các cá nhân giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc của một tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc các chức danh tương đương tại các doanh nghiệp khác.

Trước thời điểm Luật sửa đổi có hiệu lực, ngân hàng SHB đã bầu xong thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, vì vậy ông Hiển vẫn đương nhiệm cả chức Chủ tịch ngân hàng SHB lẫn Chủ tịch, Tổng giám đốc các công ty khác.

Với việc tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng SHB đến năm 2027, ông Hiển sẽ phải từ nhiệm toàn bộ chức danh tương đương tại các doanh nghiệp khác có liên quan.

Trong danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới của Công ty chứng khoán SHS tiếp tục có tên ông Đỗ Quang Vinh (con trai cả của ông Hiển), người cũng vừa được đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT ngân hàng SHB nhiệm kỳ 2022-2027. Hiện ông Vinh cũng là Phó tổng giám đốc, Giám đốc khối ngân hàng số, Phó giám đốc khối ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng SHB.

Trước đó, ông Hiển lần đầu được bầu làm Chủ tịch ngân hàng SHB là vào tháng 6/2008, sau khi Tập đoàn T&T đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng.

Hiện tại, cá nhân ông Hiển đang nắm giữ trực tiếp gần 67,8 triệu cổ phiếu SHB, tương đương 2,54% vốn điều lệ ngân hàng. Còn ông Đỗ Quang Vinh sở hữu hơn 73 triệu cổ phiếu SHB, tương đương khoảng 2,74% vốn điều lệ ngân hàng.

Ngoài ra, Tập đoàn T&T đang là cổ đông lớn nhất, nắm giữ hơn 266,6 triệu cổ phiếu ngân hàng SHB, tương đương gần 10% vốn điều lệ ngân hàng này.

Quang Minh