Trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng chi ngân sách đạt 901.350 tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi đầu tư phát triển 161.270 tỷ đồng, chi thường xuyên 649.890 tỷ đồng…

chi ngân sách
Tổng chi ngân sách tháng 8/2019 ước đạt 124.490 tỷ đồng; luỹ kế chi 8 tháng là 901.350 tỷ đồng. (Ảnh minh họa/Shutterstock)

Bộ Tài chính vừa có báo cáo mới nhất về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 8/2019.

Theo đó, tổng thu ngân sách tháng 8/2019 ước đạt 100.400 tỷ đồng. Luỹ kế thu ngân sách 8 tháng ước đạt 997.600 tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán, tăng 12,4% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa tháng 8 ước đạt 81.800 tỷ đồng. Luỹ kế thu nội địa 8 tháng ước đạt 808.800 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2018 (đạt 64,6% dự toán, tăng 17,1%).

Thu từ dầu thô tháng 8 ước đạt 4.600 tỷ đồng, trên cơ sở giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 66 USD/thùng, sản lượng thanh toán ước đạt 1 triệu tấn. Lũy kế 8 tháng ước đạt 38.780 tỷ đồng, bằng 87% dự toán, giảm 6,8% so cùng kỳ năm 2018.

Sản lượng dầu thanh toán ước đạt 7,8 triệu tấn, bằng 74,8% kế hoạch, bằng 96,3% cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 8 ước đạt 26.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 13.300 tỷ đồng. Lũy kế thu 8 tháng đạt ước đạt 147.200 tỷ đồng, bằng 77,8% dự toán, tăng 10,3% so cùng kỳ năm 2018.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách tháng 8 ước đạt 124.490 tỷ đồng; luỹ kế chi 8 tháng là 901.350 tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, chi đầu tư phát triển 161.270 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2018; Chi trả nợ lãi 76.760 tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán, tăng 1,6%; Chi thường xuyên lên tới 649.890 tỷ đồng, bằng 65% dự toán, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đó, sau 8 tháng năm 2019, thu ngân sách vượt 96.250 tỷ đồng so với chi.

Đáng chú ý, đến ngày 31/8/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát thanh toán được 570,8 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên NSNN, đạt 54,7% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN và giải ngân 153,8 nghìn tỷ đồng chi đầu tư xây dựng cơ bản, đạt 41,5% kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao năm 2019.

Qua kiểm soát, Kho bạc Nhà nước phát hiện 8.100 khoản chi ngân sách chưa đúng thủ tục, chế độ quy định; không chấp nhận thanh toán khoảng 58 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng, tổng số trái phiếu Chính phủ đã phát hành là 152.000 tỷ đồng với kỳ hạn bình quân 13,48 năm, lãi suất bình quân là 4,89%/năm.

Sơn Nguyễn

Xem thêm: