Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa tại 3 doanh nghiệp thuộc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) – một trong 3 doanh nghiệp được cổ phần hóa. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Theo đó, 3 doanh nghiệp cổ phần hóa là Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV POWER), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

PVN nắm giữ 51% vốn điều lệ tại PV POWER

Theo Quyết định số 1977, vốn điều lệ của PV Power là 23.418,716 tỷ đồng. Trong đó:

 • PVN nắm giữ 1.194.354.516 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 2.757.400 cổ phần, chiếm 0,118% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán đấu giá công khai là 468.374.320 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 676.385.364 cổ phần, chiếm 28,882% vốn điều lệ.

Giá bán cổ phần ra công chúng khởi điểm là 14.400 đồng/cổ phần. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 1.181 người; lao động chuyển sang công ty cổ phần là 1.181 người.

PVN nắm giữ 44,72% vốn điều lệ tại PVOIL

Theo quyết định số 1979, vốn điều lệ của PVOIL là 10.342,295 tỷ đồng. Trong đó:

 • Cổ phần PVN nắm giữ là 363.014.555 cổ phần, chiếm 35,1% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.864.300 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán đấu giá công khai là 206.845.900 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 462.504.745 cổ phần, chiếm 44,72% vốn điều lệ.

Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài được tham gia mua cổ phần tại PVOIL với tỷ lệ sở hữu của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ.

Về bán cổ phần ra công chúng, giá khởi điểm là 13.400 đồng/cổ phần, được bán theo phương thức đấu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo tiêu chí lựa chọn về năng lực tài chính: Chứng minh đủ nguồn tài chính để mua cổ phần theo tỷ lệ trong phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt; có nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất tối thiểu 2.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp trong nước hoặc tương đương 2.000 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi tại ngày đăng ký tham gia nhà đầu tư chiến lược đối với doanh nghiệp nước ngoài. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (đã được kiểm toán) 2 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần phải có lãi, không có lỗ lũy kế.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 790 người. Số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 770 người.

PVN nắm giữ 43% vốn điều lệ của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Theo quyết định số 1978, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có vốn điều lệ 31.004.996 tỷ đồng. Mức vốn điều lệ nêu trên chưa bao gồm nhu cầu vốn đầu tư cho Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Trong đó:

 • Cổ phần PVN nắm giữ là 1.333.214.835 cổ phẩn, chiếm 43% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 6.483.000 cổ phần, chiếm 0,21% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán đấu giá công khai là 241.556.969 cổ phần, chiếm 7,79% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 1.519.244.812 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ.

Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài được tham gia mua cổ phần tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn với tỷ lệ sở hữu của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ theo quy định.

Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng các tiêu chí như: Có năng lực tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất đã kiểm toán tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần có lãi, không có lỗ lũy kế; có vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán tại năm tài chính gần nhất so với thời điểm chào bán tối thiểu là từ 10.000 tỷ đồng trở lên; ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm vận hành nhà máy lọc dầu và/hoặc có tiềm lực về thị trường/có hệ thống phân phối xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phẩn hóa;…

Về bán cổ phần ra công chúng, bán đấu giá công khai với giá khởi điểm là 14.600 đồng/cổ phần. Thời gian bán cổ phần trong 3 tháng kể từ ngày 8/12/2017.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 1.563 người. Lao động chuyển sang công ty cổ phần là 1.563 người.

Nguyễn Tuân

Xem thêm: