Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng năm 2021. Tổng cục Thống kê nhận định do dịch COVID-19 nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng dịch.

Dịch COVID-19 khiến nhiều người dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. (Ảnh minh họa: Anh Tú/congdoan.vn)

Mức tăng trưởng GDP quý III là âm 6,17%

Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,04%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,02%; khu vực dịch vụ giảm 9,28%.

“Đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay”, Tổng cục Thống kê cho hay.

Về sử dụng GDP quý III/2021, tiêu dùng cuối cùng giảm 2,83% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 1,61%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 2,51%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 10,75%.

Hơn 90.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 9 có sự sụt giảm nghiêm trọng cả về số lượng và số vốn đăng ký, chỉ đạt 3.899 doanh nghiệp, giảm 62,2% so với cùng kỳ năm 2020; số vốn đăng ký chỉ đạt 62,4 nghìn tỷ đồng, giảm 69,3%.

Tính chung 9 tháng năm 2021, tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 85.500 doanh nghiệp, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước; quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14 tỷ đồng, giảm 3,1%; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 90.300 doanh nghiệp, tăng 15,3%.

Tỷ lệ thất nghiệp trong 9 tháng là 2,67%

Tổng cục Thống kê cho biết lao động đang làm việc trong nền kinh tế giảm mạnh so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tăng cao nhất kể từ quý I/2020.

Theo đó, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý III/2021 ước tính là 43,2 triệu người, giảm 1,9 triệu người so với quý trước và giảm 3 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2021, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 44,5 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước, tương đương 2,4%.

Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 9 tháng năm 2021 là 2,67%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi 9 tháng là 2,91%. Riêng quý III là 3,72% – tăng cao nhất kể từ quý I/2020.

Trước đó, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I/2020 là 2,34%; quý II/2020 là 2,85%; quý III/2020 là 2,73%; quý IV/2020 là 2,63%; quý I/2021 là 2,42%; quý II/2021 là 2,62%.

Sản xuất công nghiệp giảm

Tổng Cục Thống kê cũng cho hay sản xuất công nghiệp trong quý III gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các địa phương có khu công nghiệp lớn phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài.

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp quý III giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng qua, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,45% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9 tăng 12,4% so với tháng trước và giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 30/9/2021 tăng 3,5% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 28,2% so với cùng thời điểm năm trước.

Tỉ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân 9 tháng qua là 81,1% (cùng kỳ năm trước là 75,6%).

Quý Bình

Xem thêm:

Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV: Chính sách COVID của Việt Nam thiếu nhất quán, giật cục thay đổi