Các dự án dùng vốn ngân sách được điều chỉnh nhiều lần, có dự án điều chỉnh tăng 2 – 3 lần tổng mức đầu tư ban đầu, cá biệt có dự án tăng gấp 39 lần.

Theo quyết toán ngân sách 2017, có dự án đội vốn 39 lần. (Ảnh minh họa: Justin Mott/Bloomberg qua Getty Images)

Ngày 20/5, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng có báo cáo Quốc hội quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Theo báo cáo, tổng số thu cân đối là 1.683.045 tỷ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.681.414 tỷ đồng. Bội chi ngân sách nhà nước 136.963 tỷ đồng, bằng 2,74% GDP.

Thẩm tra nội dung trên, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đánh giá việc lập và giao dự toán chưa sát thực tế, dẫn đến một số khoản thu vượt dự toán khá lớn song nhiều khoản thu quan trọng từ sản xuất kinh doanh không đạt dự toán, tăng thu chủ yếu từ đất và dầu thô.

Một số khoản thu lập, giao dự toán vượt quá khả năng thực hiện nên ngân sách Trung ương hụt thu năm thứ 3 liên tiếp, tiếp tục có 33/63 địa phương hụt thu cân đối, tăng thêm so với năm 2016 là 21 địa phương.

Về chi ngân sách, báo cáo thẩm tra nhấn mạnh, tình trạng giải ngân vốn đầu tư chậm, quản lý, sử dụng vốn đầu tư chưa đúng quy định chưa được khắc phục.

Theo chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đức Hải, trong khi ngân sách hạn hẹp, nhiều công trình cần đầu tư nhưng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 từ nguồn ngân sách nhà nước giải ngân chậm nhất trong 5 năm gần đây, chỉ đạt 86,3%.

Hơn nữa, có địa phương phê duyệt chủ trương đầu tư vẫn xảy ra sai sót về quy định trong hoạt động xây dựng và quản lý vốn đầu tư, có địa phương phê duyệt chủ trương đầu tư chưa đủ thủ tục, chưa đúng thẩm quyền, phê duyệt án chưa đúng quy định, có dự án hồ sơ khảo sát chưa đầy đủ, chính xác, thiết kế, dự toán còn sai, hình thức lựa chọn nhà thầu chưa đúng quy định; nghiệm thu, thanh toán tại hầu hết các dự án được kiểm toán cũng đều có sai sót….

Cơ quan thẩm tra cũng đánh giá tình trạng xác định tổng mức đầu tư chưa chính xác chưa được khắc phục, có dự án điều chỉnh nhiều lần, có dự án điều chỉnh tăng gấp 2 lần, 3 lần tổng mức đầu tư ban đầu, cá biệt có dự án tăng gấp 39 lần. Cụ thể:

  • Dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh điều chỉnh 6 lần, tăng tổng mức đầu tư hơn 3 lần, lên mức 5.654 tỷ đồng, tương đương 233%.
  • Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận tăng 2.687 tỷ đồng, tương đương 105%.
  • Cá biệt dự án Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) điều chỉnh 4 lần, tổng mức đầu tư tăng hơn 39 lần. Dự án này tăng vốn đầu tư từ 7 tỷ lên 275 tỷ đồng sau điều chỉnh quy mô, công năng sử dụng, tương đương 3.834%.

Cơ quan thẩm tra cũng nêu rõ công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành chậm, còn 1.814 dự án chậm phê duyệt quyết toán (chiếm 23,4% dự án hoàn thành), 6.642 dự án quá hạn chưa nộp báo cáo quyết toán (chiếm 50,9% tổng số dự án hoàn thành).

Cũng tại báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách 2017, Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, tỷ lệ bội chi giảm so với dự toán (2,74% GDP) nhưng không do tiết kiệm chi để giảm vay mà vì giải ngân các dự án đầu tư sử dụng vốn vay chậm.

Về quản lý nợ công, ông Hải cho biết tổng số nợ công tăng thêm so với 2016 là 7,13%, số tiền 204.413 tỷ đồng, quy mô nợ tiếp tục tăng qua các năm. Trong khi ngân sách Trung ương vẫn chưa có thặng dư để trả nợ, bên cạnh đó ứng trước dự toán ngân sách Trung ương lớn (hết 2017 là 86.339 tỷ đồng) có xu hướng tăng tuy không tính trong nợ công nhưng là nghĩa vụ bố trí của ngân sách nên càng khó khăn cho thu xếp nguồn trả nợ các năm sau,…

Lê Hoàn

Xem thêm: