Kết quả kiểm toán vừa cho thấy Sabeco chưa nộp ngân sách Nhà nước gần 2.500 tỷ đồng, đầu tư thua lỗ hơn 440 tỷ đồng và chi thưởng vượt hơn 12 tỷ đồng.

Sabeco
Kiểm toán Nhà nước cho biết Sabeco chưa nộp ngân sách hơn 2.400 tỷ đồng. (Ảnh: vietnamfinance.vn)

Kiểm toán Nhà nước vừa có văn bản gửi Bộ Công thương và Bộ Tài chính về kết quả kiểm toán báo cáo tình hình tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn Nhà nước năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với nhiều vấn đề tồn tại đã được phát hiện.

Chưa nộp ngân sách gần 2.500 tỷ đồng

Theo kết quả kiểm toán, lợi nhuận sau phân phối tại thời điểm 31/12/2016 của Sabeco là hơn 2.800 tỷ đồng. Sabeco đã phân phối tiếp gần 76 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2016 vào quý 1/2017.

Như vậy, trước khi bán lại gần 54% cổ phần cho Vietnam Beverage của tỷ phú Thái Lan vào cuối 2017, lợi nhuận còn lại của Sabeco các năm từ 2016 trở về trước là hơn 2.700 tỷ đồng.

Căn cứ vào tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại Sabeco vào thời điểm cuối năm 2016 là 89,59%, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Sabeco phải nộp bổ sung cho ngân sách gần 2.500 tỷ đồng lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước.

Đầu tư thua lỗ hơn 440 tỷ đồng

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho biết Sabeco đã đầu tư lỗ hơn 440 tỷ đồng khi rót vốn vào các lĩnh vực trái ngành như: ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư tài chính…

Công ty mẹ Sabeco đã phải trích lập dự phòng tổn thất gần 445 tỷ đồng (bằng 78% giá trị đầu tư) đối với 10 khoản đầu tư dài hạn có vốn góp dưới 20% vốn điều lệ.

Cụ thể, 10 khoản đầu tư mà Sabeco phải trích lập dự phòng bao gồm:

  • Khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Phương Đông được Sabeco trích lập dự phòng 154,1 tỷ đồng;
  • Ngân hàng TMCP Đông Á: gần 127 tỷ đồng;
  • Công ty PVI Sài Gòn: 39,3 tỷ đồng;
  • Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2: 33,7 tỷ đồng;
  • CTCP Chứng khoán Đại Việt: gần 16 tỷ đồng;
  • Quỹ đầu tư Việt Nam: gần 25 tỷ đồng;
  • CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông: gần 24 tỷ đồng;
  • CTCP Đầu tư và phát triển Không gian ngầm: 1,7 tỷ đồng;
  • CTCP Bia Sài Gòn – Đồng Nai: 3,3 tỷ đồng;
  • Trái phiếu Vinashin: gần 21 tỷ đồng.

Kiểm toán cũng lưu ý khoản đầu tư vào Ngân hàng Đông Á, cổ đông không được chuyển nhượng cổ phiếu do ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt. Và khoản đầu tư vào trái phiếu Vinashin phải trích lập dự phòng 100% giá trị đầu tư.

Chi thưởng vượt hơn 12 tỷ đồng

Liên quan đến chi thưởng cho Ban lãnh đạo của Sabeco năm 2016, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho biết Sabeco đã chi tiền thưởng của năm tài chính 2015 (chi trong năm 2016) cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng là hơn 15 tỷ đồng, tương đương với 20,3 tháng lương bình quân của quản lý, trong khi mức tối đa mà doanh nghiệp được thưởng theo quy định chỉ là 1,5 tháng lương.

Thậm chí, mức chi thưởng này cũng cao hơn so với mức khen thưởng 3 tháng lương cho người quản lý năm 2016 mà Bộ Công Thương đã chấp thuận. Theo Kiểm toán Nhà nước, Sabeco đã chi thưởng vượt mức tới hơn 12,7 tỷ đồng.

Với những vấn đề tồn tại nêu trên, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Công thương yêu cầu Sabeco làm rõ trách nhiệm tập thể, các cá nhân liên quan và báo cáo Thủ tướng trước ngày 31/3/2018.

Cuối năm 2017, cái tên Sabeco đã gây chú ý từ dư luận khi bị công ty Vietnam Beverage của tỷ phú Thái Lan thâu tóm toàn bộ gần 53,6% cổ phần, qua đó nắm giữ tỷ lệ cổ phần chi phối hãng bia Sài Gòn.

Tường Văn