Hai tháng đầu năm 2017, nền kinh tế liên tiếp phát đi tín hiệu tiêu cực về tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013, thấp hơn năm GDP chạm đáy (5,23%, năm 2013).

(Ảnh: Shutterstock)
(Ảnh: Shutterstock)

Tương ứng, chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng tăng mạnh, 13,3% so với cùng kỳ 2016.

Tăng trưởng sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 1/2017 và hai tháng đầu năm 2017 liên tiếp chỉ đạt -7,46 % và 2,42%; thấp hơn nhiều so với năm 2016 (lần lượt là 5,68% và 6,61%). Đây cũng là mức tăng trưởng kém nhất trong 4 năm qua, thấp hơn cả năm tăng trưởng năm GDP chạm đáy (2013).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2013-2017

bieu-do
Nguồn: Tổng cục Thống kê (số cộng dồn so với cùng kỳ)

Sự suy giảm mạnh mẽ của chỉ số IIP toàn ngành đến từ mức suy giảm sâu của ngành khai khoáng, IIP của ngành này đã tăng trưởng âm kể từ tháng 4/2016 (số cộng dồn).

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo, vốn là ngành luôn tăng trưởng cao và đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng IIP toàn ngành cũng như vào GDP của nền kinh tế cũng giảm tốc mạnh, tăng trưởng âm ( -4,54%) vào Tháng 1/2017 và tăng trở lại ở mức thấp 6,6% trong tháng 2/2017.

Trong suốt giai đoạn nền kinh tế trì trệ, ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo, đã trở thành động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh mẽ của ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp chế biến chế tạo nói riêng trong hai tháng đầu năm 2017 đã phát đi tín hiệu tiêu cực về tăng trưởng kinh tế cả năm 2017; khả năng hoàn thành kế hoạch tăng trưởng 6,7% năm 2017 là khó khả thi.

Đáng lưu ý, trong công bố số liệu thống kê tháng 1/2017, số liệu ước tính về tăng trưởng IIP của Tổng cục Thống kê vẫn còn khá khả quan với mức tăng IIP toàn ngành là 0,7%; nhưng trong tháng 2, cơ quan này đã điều chỉnh số liệu thực tế với con số tăng trưởng âm cách xa so với số ước của tháng trước đó.

Phương Nga

Xem thêm: