Tính đến ngày 15/10, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đã cán mốc 1 triệu tỷ đồng, mặc dù vậy tốc độ tăng thu không bù nổi chi khiến ngân sách vẫn thâm hụt khoảng 42.200 tỷ đồng.

Nợ công được dự báo sẽ tiếp tục tăng dần đều trong 3 năm tới. (Ảnh: Justin Mott/Bloomberg qua Getty Images)

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng thu NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2018 ước tính đạt 1 triệu tỷ đồng, bằng 76,5% dự toán năm và tăng hơn 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thu nội địa đạt 798.500 tỷ đồng, bằng 73% dự toán; thu từ dầu thô đạt 48.500 tỷ đồng, vượt 35% dự toán năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 158.000 tỷ đồng, bằng 88% dự toán.

Đáng chú ý, trong thu nội địa, các khoản thu từ khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đều đạt khá thấp so với dự toán, trong khi các khoản thu từ doanh nghiệp tư nhân, thuế môi trường, đất đai đều đạt và vượt dự toán.

Cụ thể, sau 10 tháng, thu từ DNNN đạt 110.200 tỷ đồng, chỉ mới bằng 66% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp FDI (không tính dầu thô) thậm chí còn thấp hơn khi chỉ đạt 59% dự toán năm với 131.900 tỷ đồng.

Trái lại, thu tiền sử dụng đất đã vượt 7,8% dự toán cả năm, đạt 92.600 tỷ đồng; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 34.100 tỷ đồng, bằng 70% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 72.100 tỷ đồng, bằng 74% dự toán; thu thuế công, thương nghiệp và dịc vụ ngoài Nhà nước đạt 153.000 tỷ đồng, bằng hơn 70% dự toán năm.

Về chi ngân sách, tính đến 15/10/2018 ước đạt 1,05 triệu tỷ đồng, bằng 69% dự toán và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Chiếm tỷ trọng lớn trong chi NSNN vẫn là chi thường xuyên với 728.900 tỷ đồng, chiếm 69,3% tổng chi và bằng 77,5% dự toán. Trong khi đó, chi đầu tư phát triển đạt 220.100 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng chi và chỉ bằng 55% dự toán năm.

Trong 10 tháng qua, ngân sách cũng đã dành ra 84.500 tỷ đồng để chi trả nợ lãi vay, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2017 và bằng 75% dự toán.

Như vậy, tính chung từ đầu năm đến ngày 15/10/2018, ngân sách Nhà nước đã thâm hụt khoảng 42.200 tỷ đồng.

Tường Văn

Xem thêm: