Thâm hụt ngân sách Nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến 15/11/2017 là 66.600 tỷ đồng, tương đương 2,9 tỷ USD. Tổng cộng số tiền trả nợ gốc lẫn lãi là 230.400 tỷ đồng (hơn 10 tỷ USD).

tien VND
(Ảnh: Jerome Ming/Bloomberg qua Getty Images)

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết, sau 11 tháng, tổng thu ngân sách ước tính đạt gần 1 triệu tỷ đồng, bằng 82,4% dự toán.

Tổng chi ngân sách ước tính 1,07 triệu tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán. Đưa mức thâm hụt NSNN sau 11 tháng lên gần 67.000 tỷ đồng.

>> Bội chi, nợ công tiệm cận vùng nguy hiểm; Ngân sách Trung ương tiếp tục hụt thu

Con số thâm hụt NSNN có thể còn cao hơn, bởi theo cách tính hiện nay, thì chi trả nợ gốc không được tính vào tổng chi NSNN. Chi trả nợ gốc ước tính đạt gần 146.000 tỷ đồng, tổng chi trả nợ gốc lẫn lãi đến ngày 15/11 khoảng hơn 230.000 tỷ đồng, tương đương 10,1 tỷ USD.

Một số khoản thu đã vượt dự toán như thu từ dầu thô gần 40.000 tỷ đồng, vượt 3,2%; thu tiền sử dụng đất 92.000 tỷ đồng, vượt 44,5% dự toán. Ngoài ra, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu cũng đã hoàn thành 91,5% dự toán khi đạt 165.000 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân 68,6.000 tỷ đồng, bằng 84,7%.

Trong khi đó, vẫn còn một số nguồn thu chưa đạt dự toán như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chỉ gần 140.000 tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 185.000 tỷ đồng, bằng 64,5%.

Về chi NSNN, trong gần 11 tháng, ngân sách đã phải bỏ ra gần 85.000 tỷ đồng để trả nợ lãi vay; chi đầu tư phát triển chỉ đạt 203.000 tỷ đồng, mới bằng 57% dự toán cả năm.

Trong khi đó, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 773.000 tỷ đồng, bằng 86,2% dự toán và bằng 72,5% tổng chi ngân sách, và chưa có dấu hiệu dừng lại, khi chính phủ tiếp tục phân bổ nguồn vốn cho chi thường xuyên năm 2018 tăng từ 5-6%, đặc biệt lĩnh vực y tế tăng đến 56,1%.

Mới đây, ngày 13/11, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, theo đó mức bội chi vẫn được nới rộng thêm 0,2% so với năm nay, mặc cho trước đó Ủy ban Tài chính ngân sách đã cảnh báo việc nâng mức bội chi NSNN năm 2018 cao hơn năm 2017 cần phải có “căn cứ lý giải thuyết phục hơn”.

Theo Nghị quyết, về dự toán NSNN năm 2018, Quốc hội đồng ý tổng số thu ngân sách Nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng, tổng số chi là 1.523.200 tỷ đồng, mức bội chi là 204.000 tỷ đồng – tương đương 3,7%GDP, tăng 0,2% so với năm 2017.

Mức bội chi trên bao gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng, tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng.

Chân Hồ (t/h)

Xem thêm: